Russ Gesch, plantenfysioloog en onderzoeker bij het Soil Conservation Research Lab van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw, onderzocht de mogelijkheden om door middel van gelijktijdige teelt de soms moeilijke keus tussen een biobrandstof of voedselgewas op te lossen. Hij vond een ideale combinatie, schrijft Phys.org.

'Dual-cropping'
Gesch ontdekte dat Camilina sativa uitstekend samengaat met soja. Camilina is een plant uit de mosterdfamilie en recent ontdekt als biobrandstofgewas. In Nederland noemen we het huttentut. Gesch verdiepte zich in de mogelijkheden om twee gewassen tegelijk te verbouwen. Boeren werken al wel langer met de zogeheten dual-cropping methode. Daarbij verbouwen ze twee gewassen na elkaar in één jaar. Gesch onderzocht of het ook mogelijk was twee gewassen echt tegelijkertijd te verbouwen.

Samen groeien
Het onderzoeksteam van Gesch deed proeven in Morris, Minnesota, in het middenwesten van de Verenigde Staten. In de Camelina vonden ze een gewas dat zowel winterhard was als een korte groeicyclus kende. Daarbij hielp Camelina ook nog eens de bodem te beschermen en erosie tegen te gaan. De onderzoekers plantten Camelina aan in september. Vervolgens vergeleken ze dual-cropping met relay-cropping. Voor de relay-cropping, plantten de onderzoekers de sojaplanten al in april of mei aan tussen de rijen Camelina. Voor de dual-cropping werd de soja na de oogst van Camelina in juni geplant.

Toekomst combinatieteelt?
Het combineren van de twee gewassen bleek succesvol en zorgt voor meer biodiversiteit. Door de soja vroeger aan te planten kende deze een langer groeiseizoen en dat leverde een meeropbrengst op. Daarnaast bleken zowel de soja als de Camelina te profiteren van het extra water dat in de lente aanwezig was (smeltwater van sneeuw). Een bijkomend ecologisch extraatje noemen de onderzoekers het aantrekken van plantenbestuivers, zoals bijen. In het vroege voorjaar zijn er namelijk weinig bloeiende gewassen. Camelina bloeit dan al wel.

Deze gecombineerde teeltwijze maakt, zo zeggen de onderzoekers, de keuze tussen het verbouwen van voedsel of biobrandstof irrelevant. Die inschatting hangt echter af van het perspectief dat zij kiezen. Het blijkt mogelijk twee teelten tegelijk van een akker te halen. Dat neemt niet weg dat die twee teelten de voedingsstoffen uit de bodem halen die zij nodig hebben. Daarmee belasten ze de bodem niet minder dan wanneer ze na elkaar in plaats van gelijktijdig worden geteeld. Biochemisch kan er slechts sprake zijn van tijdwinst in productie. Nu echter dit eerste succes er is, moet gecombineerde teelt wel degelijk als veelbelovend worden gezien. Teeltcombinaties kunnen bijvoorbeeld ook leiden tot een lagere behoefte aan bestrijdingsmiddelen en het beter in conditie houden van bodems.

Het onderzoek verscheen afgelopen maand in Agronomy Journal.

Fotocredits: Russ Gesch
Dit artikel afdrukken