Algemeen
Foodlog.nl (hierna te noemen FL) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. FL behoudt zich het recht voor deze eenzijdig te wijzigen.
We respecteren je privacy en houden ons aan de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. We adviseren je daarom om deze policy regelmatig te raadplegen en op wijzigingen na te gaan.

Verwerkte gegevens
FL verzamelt actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je bijvoorbeeld FL bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft en in sommige gevallen de laatste internetpagina die je hebt bezocht.
FL verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een account aanmaakt, ons een e-mail stuurt of je aanmeldt voor of aanwezig bent bij een van onze evenementen.

Jonger dan 16
Wanneer je nog geen 16 bent, dan mag je ons alleen persoonsgegevens verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy en cookie policy heeft gelezen.

Doeleinden verwerking
De gegevens die je ons passief verstrekt worden anoniem door FL gebruikt. FL houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren.

De persoonsgegevens die je actief aan FL verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• om je gelegenheid te geven om content te plaatsen op de Website
• om een administratie bij te houden van alle bezoekers die een account aanmaken
• om contact met je te onderhouden over of in het kader van de Website en onze diensten
• om je nieuwsbrieven toe te sturen
• om fraude en misbruik te voorkomen en herstellen
• om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties

Ontvangers
FL publiceert bepaalde gegevens die je in je profiel hebt opgenomen op de website. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de website. Bij het invullen van je profiel is aangegeven welke gegevens op de website worden gepubliceerd. Indien je niet wilt dat deze gegevens openbaar zijn, dan kan je de invulvelden in je profiel leeg laten. Ook de content die je zelf op de website plaatst is toegankelijk voor alle bezoekers van de website.

FL verkoopt je contactgegevens niet aan derden.

In sommige gevallen kan je via deze website doorlinken naar websites van derden. FL is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is FL niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. FL gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken.
Met behulp van een permanente cookie kan de website je bij een volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op je account maak je automatisch gebruik van de optie om je sessie-id te bewaren in een permanente cookie.
In verband met nieuwe wetgeving wordt automatisch een pop-up getoond dat ook Foodlog cookies toepast. Via deze pop-up kun je hiervoor je toestemming geven. Ook kan je het plaatsen van cookies blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Google Analytics
FL maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om FL te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor FL en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Indexering door zoekmachines
De gegevens die je in je profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle overige door jouw geplaatste content wordt wel door zoekmachines geïndexeerd.

Beveiliging en bewaartermijn
De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.
FL bewaart de content die je op de Website hebt geplaatst in beginsel zo lang als je account in stand blijft. Als je je account laat opheffen, zal FL de aan je account gekoppelde persoonsgegevens anonimiseren zodat de content die je op de Website hebt geplaatst voor andere bezoekers niet langer naar jouw persoon herleidbaar zijn.
FL bewaart de overige persoonsgegevens zo lang als je account in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. FL mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Leden kunnen dit zelf door in te loggen op hun account. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kun je een gespecificeerd verzoek aan privacy@foodlog.nl richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
FL zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal FL de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. FL stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien FL de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt FL je een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.
Indien FL niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan FL de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. FL schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Directe Berichten
FL biedt geregistreerde bezoekers de mogelijkheid rechtstreeks met elkaar te communiceren via een intern mailsysteem. Dergelijke berichten zijn uitsluitend zichtbaar voor de geadresseerden. Berichten worden net als de gewone forumdiscussies ongecodeerd op onze servers opgeslagen. Een selecte groep beheerders van de Website kan zich toegang verschaffen tot de DM-inbox van andere gebruikers. Van deze mogelijkheid kan gebruik worden gemaakt indien misbruik van het DM-systeem is gemeld of wordt vermoed (bijvoorbeeld: spam, bedreiging, etc.).

Typeform en Cookies
Onze kieshulp maakt gebruik van Typeform, een dienst die enquêtes en formulieren faciliteert. Typeform kan cookies plaatsen op je apparaat om de gebruikerservaring te verbeteren en statistische gegevens te verzamelen over hoe onze gebruikers de stemwijzer gebruiken. De informatie die door Typeform wordt verzameld, is volledig anoniem. FL analyseert en deelt deze informatie niet met derden.

Je hebt de mogelijkheid om het gebruik van cookies te beheren via de instellingen van je webbrowser. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies mogelijk van invloed is op de functionaliteit van de stemwijzer. Voor meer informatie over het privacybeleid van Typeform, verwijzen we je naar de officiële website van Typeform.

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 13 november 2023.