Naast de activiteiten vanuit website doen we projecten - op eigen initiatief en in opdracht - waarin we (vaak gepolariseerd geraakte) onderwerpen verhelderen en mensen en meningen weer verbinden. Lees meer op onze projectenpagina.

Foodlog...

… agendeert: vanuit de samenleving, het bedrijfsleven en academische wereld brengen we relevante issues en thema`s in de media, en zorgen we voor discussie hierover. Dat levert content waarmee het gesprek voeden in en tussen de velden waarop we opereren: van overheid, publiek en politiek tot wetenschap, praktijkexperts en bedrijven.

… creëert: we organiseren digitale of fysieke bijeenkomsten en zorgen voor relevante en actuele kennisuitwisseling. Belangrijke thema`s ontwikkelen we door tot meerjarige - soms internationale - projecten.

… verbindt: we brengen mensen bij elkaar die elkaar gewoonlijk niet ontmoeten en zorgen voor een vruchtbare kruisbestuiving, die leidt tot meer onderling begrip en een verdieping van kennis. Hiermee voeden we weer de ‘onderheid’, die, erdoor gesterkt, effectiever deel kan nemen aan het politieke debat en de wetgever helpt betere regels te maken.

… verspreidt: op deze manier agenderen we issues, verbinden we de samenleving, overheid, academische wereld en het bedrijfsleven met elkaar op basis van een open gesprek, gebaseerd op de uitwisseling en verdieping van meningen en feitelijke kennis.

Foodlog internationaal
Via agrifoodnetworks.org (AFN) zet Foodlog internationale netwerken op. We verbinden die op het snijvlak van financiële en algemene burgerbelangen. AFN vormt een brede ‘onderheid’ die de keuzes waar overheden, NGO`s en bedrijven voor staan, overweegt en bediscussieert. Deze denkkracht confronteert en faciliteert overheden, NGO’s en bedrijven met zowel de positieve en negatieve, als de politieke en culturele effecten van keuzes die zij (niet) maken. AFN is een beginnende broedplaats voor internationale ontmoetingen en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Lemniscate Foodlog strategie