Naast de activiteiten vanuit website doen we allerlei projecten, waarin we verhelderen en verbinden. Lees hier meer daarover, op onze projectenpagina.

Foodlog...

… agendeert: vanuit de samenleving, het bedrijfsleven en academische wereld brengen we relevante issues en thema`s in de media, en zorgen we voor discussie hierover. Deze content voedt het hele veld waarin we opereren: van overheid tot regionale beleidsmakers, van praktijkmensen tot studenten.

… creëert: we organiseren kleine (relatief korte) digitale of fysieke bijeenkomsten en zorgen voor relevante en actuele kennisuitwisseling. Belangrijke thema`s ontwikkelen we door tot meerjarige - soms internationale - projecten.

… verbindt: we brengen mensen bij elkaar die elkaar gewoonlijk niet gauw ontmoeten en zorgen voor een vruchtbare kruisbestuiving, die leidt tot meer onderling begrip en een verdieping van kennis. Hiermee voeden we weer de ‘onderheid’, die, erdoor gesterkt, effectiever deel kan nemen aan het maatschappelijke debat.

… verspreidt: op deze manier agenderen we issues, verbinden we de samenleving, overheid, academische wereld en het bedrijfsleven met elkaar op basis van een eerlijk open gesprek, gebaseerd op kennisuitwisseling en -verdieping.

Foodlog internationaal
Via agrifoodnetworks.org (AFN) zet Foodlog internationale netwerken op, en verbindt ze op het snijvlak van private, publieke en burgerbelangen. AFN vormt een brede ‘onderheid’ die de keuzes waar overheden, NGO`s en bedrijven voor staan, overweegt en bediscussieert. Deze denkkracht confronteert en faciliteert overheden, NGO’s en bedrijven met zowel de positieve en negatieve, als de politieke en culturele effecten van keuzes die zij (niet) maken. Daarbij is AFN een broedplaats voor ontmoetingen en creëert het platform kansen voor unieke nieuwe samenwerkingsverbanden tussen betrokken internationale partijen.