In deze disclaimer wordt verstaan onder:

- Foodlog.nl: de eigenaar van deze website
- gebruik(en): alle denkbare handelingen die voortvloeien uit het lezen, kijken en luisteren naar content op Foodlog.nl
- jij: de gebruiker (bezoeker) van de Foodlog.nl
- de content: alle in de website aanwezig inhoud in woord, beeld en geluid

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die je thans bekijkt. Door Foodlog.nl-pagina's te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Foodlog.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden content, noch voor schade die door gebruikers geleden wordt als gevolg van het gebruik daarvan.

Tevens aanvaardt Foodlog.nl geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites of links waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link naar deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Foodlog.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid bij tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website.