1. In 2040 waarderen burgers weer koeien en kunnen de boeren hun mest probleemloos kwijt in de buurt, over het advies van de Commissie Grondgebondheid voor de melkveehouderij. De fascinerende draad van 294 reacties biedt een staalkaart van onderwerpen en problemen waar de moderne boer mee te maken heeft.

2. Ook bekende Nederlandse wetenschappers publiceren in 'neptijdschriften', kennelijk onbewust. Een even heftige als inhoudelijke discussie over de vraag wat een feit is in 226 reacties.

3. Het beloofde land komt tot stand in het voedselbos van Schijndel. In 198 reacties wordt vastgesteld of voedselbossen wel zo hoogproductief kunnen zijn als wordt beloofd. In dit verband ook niet te missen: 'Kringlooplandbouw, maar dan met cijfers', dat ook nog eens 121 reacties telt.

4. NVWA constateert structurele fraude met registratie melkvee, 193 reacties over de kalverfraude die begin dit jaar voor opschudding zorgde.

5. Klimaatarmoede en middelbare schoolkennis, 176 reacties over de simpele reden waarom toegevoegde CO2-emissies sowieso moeten worden beperkt, Thierry Baudet, Marcel Crok, Gerrit Hiemstra, klimaat en al een beetje over wat later 'gele hesjes' zouden worden.

6. 'Natuurinclusieve landbouw is te veel een lapje voor het bloeden', een deelverslag van het debat over natuurinclusieve landbouw versus ecomodernisme in de debatserie It's the Food my Friend. Ecomodernist Hidde Boersma vond natuurinclusieve landbouw in Nederland niet ver genoeg gaan. De tekst leidde tot 169 reacties.

7. Regeringsadviseur Planbureau voor de Leefomgeving staat voor een schier onmogelijke rekenklus, namelijk het doorrekenen van het klimaatakkoord. 166 reacties.

8. Een lintje voor De Speld over de Oostvaardersplassen; een indrukwekkende discussie waarin duidelijk werd dat 'natuur' geen eenduidig begrip is. 158 reacties.

9. Fresco stelt de hamvraag: staat democratie de overgang naar een duurzame samenleving in de weg?; 146 reacties over de vraag of de elite toch maar niet moet beslissen over de toekomst.

10. 'De wereldgemeenschap woont Afrika uit', het Café Weltschmertz-interview met Niek Koning, leidde tot 130 reacties waarin Afrika-kenners Henk Breman en Harry van den Burg het voortouw nemen. Dit gesprek kreeg zelfs een vervolg tijdens Foodlog Live.
Dit artikel afdrukken