Over die vier stellingen spraken de grijze en kalende mannen in het vredig landschap op de foto.

Lees hun namen onder de foto en je ontdekt de gezichten van mensen die met regelmaat vanuit expertise en overtuiging op Foodlog reageren over de relatie tussen landbouw, ecologie en economie.

Ze dachten na over de stellingen en presenteren hun eerste resultaten morgen tijdens Foodlog Live. Hun doel: een nieuw kader voor landbouw creëren. Waarom?

Omdat het gesprek over landbouw en natuur in de media nauwelijks meer reëel is en vooral gebaseerd is geraakt op vormen van wensdenken die geen biochemische of biologische basis hebben.

Maar ook vanwege een opvallende ambitie: als poging om iets bij te dragen aan het Afrikaanse migrantenvraagstuk dat inmiddels in Zuid-Europa (Italië, Frankijk en Spanje), Duitsland en Zweden tot controversiële aandacht voor toestromende vreemdelingen in de politieke arena heeft geleid. Europa kraakt onder het vraagstuk omdat de toestroom groter dreigt te worden dan onze absorptiemogelijkheden.

Morgen kun je met hen direct aan tafel gaan zitten om het daarover te hebben.

Het gesprek is een voortzetting van het interview dat Henk Breman en ondergetekende voerden voor de camera van Café Weltschmerz.

Het Weltschmerz-interview leidde tot een felle draad; de reacties draaiden uit op een discussie over de vraag hoe je, en in welke soorten omgeving, de bodemvruchtbaarheid en de voedselzekerheid het effectiefst kun verbeteren.

Zoals dikwijls op Foodlog, kwamen voorstanders van biologisch-dynamische landbouw enerzijds en van gangbare landbouw anderzijds tegenover elkaar te staan.

Luisteren naar “de ander” bleek geen typisch onderdeel van de discussie. Eén van de deelnemers suggereerde daarom een aantal mensen samen aan tafel te zetten en ze te laten nadenken over het grotere geheel. Een uitdaging daarbij zou moeten zijn hun kennis, intellect en vindingrijkheid samen te brengen met specifieke aandacht voor inclusiviteit van mens en natuur.

Een diepgaande discussie tussen “Gaia” - onze omgang met de natuur - en “Erasmus” - onze omgang met ons belang als mensen - zou opgestart moeten om de toekomst van de landbouw en voedselzekerheid van de wereldbevolking bij verschillende keuzes beter voor het voetlicht te brengen en er bredere bekendheid aan te geven.

Henk Breman nam het initiatief voor zo’n start en nodigde zeven mensen uit; vijf accepteerden de uitnodiging. De agenda bevatte twee punten: formuleer het gezamenlijke doel van het gesprek en voer het op basis van de vier in de kop van deze tekst geformuleerde stellingen. Het gezamenlijk doel bleek de wil om een gezamenlijke zorg op te lossen: de negatieve invloeden van landbouw op natuur en milieu zijn, behalve slecht voor de natuur en haar schoonheid, ook een bedreiging voor onze manier van leven.

De groep op de foto constateerde dat een vorm van vervolg van het op gang gekomen gesprek nuttig is. Ik denk dat het zowel on- en offline zou moeten, en met nog wat meer vaste deelnemers, waaronder vrouwen en jongere mensen die met een open geest zo feitelijk mogelijk van gedachten willen wisselen.

Breman: "Wij zijn het er over eens dat onoordeelkundig kunstmestgebruik moet worden vermeden, en dat een natuurinclusieve landbouw meer dan wenselijk is. Dat is haalbaarder dan biologische landbouw waar het gaat om wereldwijde voedselzekerheid. Bij groeiende overeenstemming is beïnvloeding van politiek mogelijk, zeker wanneer meer draagvlak wordt gecreëerd via Foodlog."


Dit artikel afdrukken