In reactie op de definitieve datum verbiedt Hongkong de invoer van Japanse vis en zeevruchten uit 10 prefecturen (bestuurlijke onderdelen van Japan). China heeft dit ook al gedaan en is sowieso fel tegen de lozingen. Hongkong ziet het verbod als een voorzorgsmaatregel, die nodig is totdat Japan een goed antwoord heeft op de vraag hoe de risico’s die gepaard gaan met de lozingen geëlimineerd worden.

Een vis die in de buurt van de kerncentrale leefde, bleek afgelopen mei een hoeveelheid radioactief cesium te bevatten die 180 keer boven de veiligheidslimiet van Japan zat. Dat werkt natuurlijk niet echt mee om het vertrouwen in het lozen van het water groter te maken.

Japan heeft in ieder geval de steun van atoomagentschap IAEA. De VN-organisatie stelt dat de operatie helemaal veilig is. Verder zet de regering haar beste beentje voor: als publiciteitsstunt is een livestream te volgen van een school vissen die rustig zwemmen in het omstreden afvalwater. Het is onderdeel van een charme-offensief.

De Nederlandse stralingsdeskundige Govert de With legde op NPO Radio 1 uit dat de stralingsrisico's van het te lozen water "zeer beperkt" zijn. In ieder geval stukken kleiner dan het stralingsrisico dat mensen in Nederland dagelijks lopen. Het Fukushima-water verhoogt de blootstelling aan straling met 1 microsievert, terwijl de gemiddelde Nederlander en Japanner jaarlijks aan 2,1 millisievert aan achtergrondstraling blootstaan. Dat is ruim 2000 keer zoveel als de straling die het koelwater van Fukushima in het milieu zal loslaten. Volgens de geldende stralingsnormen gaat de Chinese boosheid dan ook nergens over, maar de vissen zullen uiteindelijk wel wat radioactiviteit opnemen, zegt De With heel feitelijk.

Update, 24 augustus, 18:00 uur

China stelde vandaag een ban in op de import van Japanse vis en visproducten. Volgens analyses in The Financial Times en op de BBC is de reactie van China bedoeld om Japan economische schade toe te brengen. China en Hongkong importeren samen jaarlijks meer dan $1,1 miljard aan zeevruchten uit Japan. Het gaat om bijna de helft van de Japanse zeevruchtenexport.

De relatie tussen Tokio en Peking is de laatste jaren verslechterd doordat Japan een hechtere relatie met de VS heeft ontwikkeld en steun betuigt aan Taiwan. Volgens China is het zelfbesturend eiland Taiwan onderdeel van China. Tussen de VS en China is de positie van Taiwan een majeur punt van conflict.

Een aantal China-kenners denkt dat de ban geen lang leven beschoren is. China is een visetende natie. Vis elders inkopen jaagt de prijzen in het door inflatie geplaagde land verder op en laat het publiek morren.Dit artikel afdrukken