"De groei van de Afrikaanse bevolking is het gevolg van het uitblijven van informatie over en toegang tot de broodnodige anticonceptiemiddelen. Wie onbedoelde zwangerschappen kan helpen voorkomen, heeft een grote impact op het geboortecijfer." Met die woorden vat Njerere, een gepassioneerd voorvechter van vrouwenrechten, de zaak waar ze voor staat samen.

Njerere - geboren in Zimbabwe - werkt bij Rutgers, een internationale NGO die zich richt op bewustwording van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en het toegankelijk maken daarvan voor iedereen. "In veel landen hebben vrouwen, jongeren en gemarginaliseerde groepen geen vrijheid en/of informatie om hun eigen keuzes te maken als het gaat om hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRHR: sexual and reproductive health and rights)".

Get up, Speak out is een van Njerere's projecten die jongeren ondersteunt om hun SRHR te realiseren: "Samen werken we aan betere informatie over bijvoorbeeld reproductie en toegang tot voorbehoedsmiddelen. We willen jongeren, meisjes en jongens, een stem geven. Rutgers werkt voornamelijk met peer educators, legt Njerere uit: "Jongeren die met jongeren praten hebben een grote impact. Dat is uniek in onze aanpak. We engageren jongeren op een zinvolle manier".

Het is niet failproof, maar we zien dat vrouwen die een keuze hebben, kiezen voor minder kinderen
Keuze biedt kansen
Njerere pleit voor keuze, net als professor Leo van Wissen. "Als je niet opgeleid bent en je weet niets over anticonceptiemiddelen, dan krijg je gewoon baby's. Vrouwen moeten zich realiseren dat ze een keuze hebben. Keuze biedt kansen, empowerment en informatie. Het is niet failproof, maar we zien dat vrouwen die een keuze hebben, kiezen voor minder kinderen.

Njerere benadrukt de noodzaak om jongens en mannen niet uit te sluiten. "Ik ben van mening dat we ons moeten richten op mensenrechten en dat we niemand mogen achterlaten. Als we het over bevolking en keuze hebben, komt die keuze op de een of andere manier aan de vrouwen toe. Het zijn de vrouwen die zwanger worden. Zij doen het werk op het land. Ondertussen moeten we de jongens en mannen via het onderwijs leren over mensenrechten en vrouwenrechten.

Ontwikkeling is een echte game changer
Global village verbreedt de blik
"Hetzelfde geldt voor ouders en ouderen in de gemeenschappen", zegt Njerere. "De wereld wordt een global village. Vroeger waren ouders de belangrijkste bron van seksuele voorlichting. Nu gebruiken jongeren het internet en leeftijdsgenoten om zich te informeren. Ouders vinden dat een nadeel. Ik denk dat het een voordeel is dat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie. Je moeten er wel voor zorgen dat de juiste informatie beschikbaar is".

Njerere ziet nog een tweede voordeel in het global village: "Wereldwijde informatie verbreedt de blik van mensen en maakt verschillende manieren van denken over kinderen zichtbaar. Terwijl vrouwen in Afrika denken dat minstens drie tot vier kinderen normaal zijn, vinden Nederlanders het heel gewoon om er één of twee te hebben. Het delen van dergelijke culturele praktijken kan leiden tot een broodnodige culturele verschuiving in Afrika als het gaat om de omvang van het gezin."

"Ik ben er van overtuigd dat die verschuiving op verschillende plekken al aan de gang is." Njerere is er zelf een levend voorbeeld van. "Ik ben opgegroeid in de stad als een van de acht broers en zussen. Mijn moeder is naar school geweest. Ze vond dat elk kind onderwijs moet krijgen, ongeacht het geslacht. Ik ben 33 jaar oud. Ik heb maar één kind. Mijn leeftijdsgenoten, vooral op het platteland, die niet dezelfde kansen hadden, hebben er minstens drie of vier. Ik voel me echt bevoorrecht. Ontwikkeling is een game changer."

Aanstaande maandag 8 april is Precious Netsai Njerere (Rutgers) een van de sprekers tijdens de derde avond in de debatserie It’s the Food My Friend in De Rode Hoed in Amsterdam. Ze zal het hebben over de sociale positie en rechten van meisjes en vrouwen als het gaat over het krijgen van kinderen. Andere sprekers tijdens de avond zijn Martin van Ittersum (Wageningen UR), Leo van Wissen (Nidi) en Niek Koning (Wageningen UR). In de aanloop naar de avond spraken we ook met Leo van Wissen
Dit artikel afdrukken