Een en ander zou georganiseerd zijn in samenspraak met de Stichting Bouw in Verzet (het voormalige 'Grond in verzet' van Jelco Beijer). Heel Nederland wordt opgeroepen zich te verzetten tegen het regeringsbeleid. De boeren willen niet uitgekocht worden omdat ze niet van het 'land van hun voorvaderen' verdreven willen worden.

Het bestuur van de FDF laat weten dat 'de strijders' tot ver na het einde zullen doorvechten als dat wel gebeurt. De ambitie om een boerenrevolte in Europa te ontketenen klinkt door. Ook Franse en Duitse boeren verzetten zich tegen hun overheden en kopieerden de Nederlandse trekkertochten naar de hoofdsteden. Bij de actie van 18 december zullen de oktober-acties van de Nederlandse 'verbleken' aldus de FDF.

Opvallend in het bericht is het verzet tegen ruim €11 miljard subsidie op biomassa-verbranding in kolencentrales. Onlangs riep Johan Vollenbroek van MOB, die een hoofdrol speelde in het proces tegen de overheid dat leidde tot de stikstofcrisis, de FDF op om dat te doen.

De positie van minister Schouten van Landbouw, volgens het Financieele Dagblad nu 'stikstof-chef wheelen en dealen', wordt er niet gemakkelijker op. Gaat ze de orde handhaven en oogst ze de massale boerenwoede die daar het gevolg van zal zijn of laat ze het gebeuren en oogst ze de boosheid van burgers die zullen ervaren wat het werkelijk betekent als de orde van hun voedselaankopen wordt verstoord? Vooralsnog doen de leiders van de strijders alsof hun acties weliswaar 'keihard' zullen zijn, maar wel 'binnen de kaders van de wet'. Er klinkt echter ook een andere toon door: 'er zal in deze gerekend worden op jullie improvisatievermogen. Maak er wat moois van!' Lokale gevolgen van emoties die toch buiten het kader van de wet vallen, zijn niet uit te sluiten.

Het persbericht vermeldt de volgende tekst:

De hamsterweek is begonnen!

Gisteravond, 9 december, heeft het bestuur van Farmers Defence Force (FDF) het besluit genomen dat de aangekondigde actiedag, 18 december aanstaande zal zijn. Deze dag is gisteren in samenspraak met onder meer de Stichting Bouw in verzet gedoopt tot De Landelijke Actiedag van 2019!

Het verzoek aan andere groeperingen om ook deze dag in actie te komen om zo een duidelijk statement te maken dat het zo niet langer kan met dit beleid vanuit de overheid!

FDF stelt:
• Het stikstofbeleid van de overheid heeft gefaald.
• De klimaatsalafisten willen alle geld in Nederland opbranden (1000 miljard) voor niet bewezen effecten.
• Het PFAS beleid is volstrekt ontoereikend
• De economie is aan het remmen en zal in recessie komen door stilstand in afgifte vergunningen.
• 11.2 miljard subsidie voor biomassa uit voornamelijk het buitenland. Deze gelden zien wij liever besteed aan de ouderenzorg, onderwijs, defensie en uitvoering van het plan van het Landbouwcollectief.
• De miljoenen die tevens vrijgemaakt worden om de helft van de Nederlandse boeren op te kopen willen wij niet hebben. We willen niet verdreven worden van het land van onze voorvaderen! Dit geld kan beter gebruikt worden elders in de economie al is het voor lastenverlichting!
• Dit kan FDF niet alleen voor elkaar krijgen dus kom allen 18 december in beweging tegen deze misstanden.

DIT IS DE DAG OM OP TE STAAN OF VOOR ALTIJD TE ZWIJGEN!


De FDF Actie van 18 december 2019

Het bestuur heeft besloten dat het een dynamische actie wordt.
De strijders worden opgeroepen om 6 uur ’s ochtends op de aangegeven verzamelplaatsen te staan. De doelen worden ook pas om 6.00 's morgens bekend gemaakt. Deze informatie zal via de app groepen worden verspreid. Vanaf 7 uur ’s ochtends zullen de trekker colonnes vertrekken naar de door het bestuur aangegeven doelen.

Wat de doelen zullen zijn, zal nog niet bekend worden gemaakt. Het enige dat FDF bekend maakt, is dat de doelen regionaal en door heel Nederland liggen.

Dit om miscommunicatie en wanorde in Nederland te voorkomen.
De doelen zullen binnen aanvaardbaar bereik van ieder deelnemend lid liggen, maar houd rekening met langere reistijden naarmate je verder van het hart van Nederland woont.

Houd rekening met eventueel langer verblijf indien onze actie niet meteen resultaat oplevert. Zorg ervoor dat elke groep beschikt over toiletvoorzieningen, eten en drinken en eventueel muziek om je te amuseren of/en een megafoon. Er zal in deze gerekend worden op jullie improvisatievermogen. Maak er wat moois van! Alles wat wielen heeft is toegestaan om deel te nemen, dus kom ook gerust met de auto indien je geen trekker hebt. (Bij voorkeur een voertuig dat minstens 40 km per uur haalt.)

De actie zal binnen de kaders van de wet plaatsvinden maar zal keihard zijn. Het statement wat we maken zal overduidelijk zijn en de kracht en de macht van de agrarische sector tonen. Deze zal internationaal doorklinken en een voorbeeld zijn voor veel boeren in Europa!

Het bestuur van FDF heeft bij deze actie een tweetraps raket is stelling gebracht. De actie dient dus een dubbel doel. We willen als FDF een structurele verbetering aanbrengen in het verdienmodel van de agrarische sector, alsmede het stikstofbeleid van de overheid terugbrengen naar normale proporties.
Wij als bestuur zijn erg trots op de hoge organisatiegraad van het regiobeheer alsmede de hoge moraal en actiebereidheid van onze strijders! We vertrouwen voor 1000% op onze strijders. Wij zijn er voor jullie en jullie zullen er zijn voor ons! De acties van 1, 16+17 en 30 oktober zullen verbleken bij wat er nu op touw is gezet.

Naar onze strijders wil ik het volgende zeggen:
Ze kunnen onze bedrijven afpakken, ons verdrijven van ons land maar ze kunnen onze eer niet afnemen! We zullen strijden tot het einde en ver daarna!

Namens het FDF Bestuur,
Mark van den Oever, voorzitter, 10 december 2019
Dit artikel afdrukken