In het persbericht valt te lezen dat het Landbouw Collectief minister Schouten een duidelijk en onderbouwd plan heeft aangeboden, waarmee “per direct de stikstofimpasse kan worden doorbroken” en de bouw weer kan beginnen. Na drie overleggen met het ministerie en een vierde gisteren met de minister zelf “om knopen door te hakken” constateert het Collectief dat er geen resultaat is geboekt: “De Minister voegt niet de daad bij het woord om de stikstofimpasse te doorbreken.”
Het Landbouw Collectief benadrukt dat het razendsnel een breed gedragen oplossing heeft weten te formuleren die van belang is voor de Nederlandse economie. Waarom laat de minister het Landbouw Collectief dan in het ongewisse? Het Landbouw Collectief verwacht van de Minister een akkoord op zijn plan.

Boerenbusiness vroeg het ministerie een reactie op het persbericht en kreeg te horen "We zijn hard aan het werk en zijn met elkaar in gesprek. Het Landbouw Collectief weet waar we mee bezig zijn." De eerste concrete maatregelen komen volgens de woordvoerder van de minister deze week en mogelijk woensdagavond 4 december al naar buiten. Volgens een woordvoerder van het ministerie wil de minister het lopende dossier het liefst samen met het Landbouw Collectief oplossen.

Wij vroegen Aalt Dijkhuizen, voorzitter van het Landbouw Collectief, hoe hij de gesprekken met het ministerie heeft ervaren. “We hebben nog geen zicht op het eindpunt. Daar moet meer duidelijkheid over komen en dat laten we het ministerie op deze manier nogmaals weten.”

Op de vraag waar de pijnpunten zitten, wil Dijkhuizen op dit moment nog niet ingaan. Wel wil hij kwijt dat “we er een stap extra bij nodig hebben; concrete afspraken”. Hij legt uit dat het plan uit drie delen bestaat. Een plan met maatregelen voor de korte termijn waar iedereen het over eens is. Een tweede deel dat gaat over de financiën op de korte en op de lange termijn. Hij laat doorschemeren dat het gesprek over de vergoeding van de extra kosten voor maatregelen op korte termijn voornamelijk technisch is: “daar kun je uitkomen”. Over de kosten van de emissiereductie-voornemens op langere termijn en de doorontwikkeling van de sector zegt hij “dat vergt een goed plan en dat moet je willen invullen en ondersteunen met benodigde financiën”. Over het derde deel, de doelwaarden bij reductie van stikstofemissies en de afromingsvoorwaarden waaronder de plannen worden ingevuld, zegt hij “die moeten een logica blijven vormen. Je kunt niet zomaar stenen uit een muur trekken. Voor ons is het behoud van die logica niet onderhandelbaar, al staan we natuurlijk altijd open voor nieuwe inzichten ten aanzien van de muur als geheel”.

'Draai ons niet de nek om' schreef gisteren boerenvoorzitter Wim Bens van ZLTO. Bens ziet een schadepost voor zijn leden van €1 miljard euro, een bedrag van tussen de €100.000 en €500.000 per boer dat niet terug te verdienen valt.

Omroep Brabant vestigt vandaag de aandacht op wat een boer na invoering van het stikstofbeleid van de overheid vermoedelijk zal verdienen volgens berekeningen van Rabobank: tussen de €13.000 en €18.000 per jaar. Het zal een uitdaging worden om voor zo'n baan mensen te vinden.
Dit artikel afdrukken