“Ik vind het bijzonder dat HAK, voor er een beslissing genomen wordt in Nederland over een voedselkeuzelogo, een buitenlands logo op de verpakking zet. Ze lopen het risico dat de NVWA gaat handhaven”, reageert Feunekes direct scherp.

Waarom?
Feunekes: “Het ministerie van VWS heeft een zorgvuldig proces opgezet waar iedereen bij betrokken is. Onder meer belangrijke partijen als FNLI, waar HAK lid van is, het CBL, de Consumentenbond, de gezondheidsfondsen. Dat geldt ook het Voedingscentrum en het RIVM. We vormen met VWS de kerngroep in dit proces. Binnenkort komen we met een factsheet waarin de voor- en nadelen van de verschillende mogelijke logo’s op een rij worden gezet. Op basis daarvan kan een verstandige keuze worden gemaakt. Daar nu al op vooruitlopen, terwijl we in nog volop in gesprek zijn, verstoort dat proces. Wie eraan meedoet, heeft zich - zou ik denken - gecommitteerd aan het principe samen-uit-samen-thuis.”

Ze lopen het risico dat de NVWA gaat handhaven, reageert Feunekes scherp
Waarom is dat ’samen-uit-samen-thuis’ zo belangrijk?
“Omdat het publiek duidelijkheid nodig heeft: één systeem, vanuit de overheid geleid, gesteund door allen, voorzien van eenduidige en permanente communicatie.” Het vertrouwen van de consument in het toekomstige Nederlands voedselkeuzelogo is belangrijk. Dat kun je alleen genereren door gezamenlijkheid."

De Consumentenbond voert fel campagne voor Nutri-Score …
"Wat me van de Consumentenbond verbaast, is dat ze vroeger grote fan van het Britse stoplicht waren en nu opeens zonder voorbehoud voor Nutri-Score gaan."

Zou het kunnen liggen aan het proces achter gesloten deuren? De Consumentenbond wil immers graag scoren en zal graag met zijn keuze naar buiten komen, vooral nu die toch al door de supermarkten én bovendien foodwatch wordt gepromoot. HAK komt goed uit Nutri-Score dus kiest graag ook dat pad.
“Nee, alle partijen zitten juist aan tafel, de stakeholdergroep is heel breed. Ook Consumentenbond, die bijvoorbeeld ook meekijkt naar het consumentenonderzoek. HAK is lid van de FNLI. De deelnemers en alle stukken van het overleg zijn openbaar beschikbaar."

Wat is het doel van het nieuwe Voedselkeuzelogo?
"Het faciliteren van gezonde keuzes door consumenten, conform de drie voorwaarden die gesteld zijn in het Preventie Akkoord. Dat betekent dat het logo nadrukkelijk moet aansluiten bij de manier waarop mensen hun keuzes maken; begrijpelijkheid voor de consument is daarbij leidend. De criteria van de Schijf van Vijf moeten uitdrukkelijk verwerkt worden. En de Europese ontwikkelingen met betrekking tot voedselkeuzelogo’s worden meegenomen in de ontwikkeling van het Nederlandse logo. Het traject ‘voedselkeuzelogo’, gericht op wat het voor de consument doet, en ‘herformulering’ (gericht op het stimuleren van het gezonder maken van producten) zijn expres losgekoppeld in deze fase. Dat is gedaan omdat je het logo (dat iets voor consumenten moet doen) niet bij voorbaat wilt mengen met incentives voor producenten. Mocht het logo later positieve effecten hebben op herformulering, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen."

Er is een logo dat helemaal nog niet aan de orde is geweest in Nederland. Het heet SIGA en probeert het kiezen van zo weinig mogelijk bewerkte voeding makkelijker te maken. Het zou aan kunnen sluiten bij uw wens om de Schijf van Vijf meer centraal te stellen en toch ook een keuzelogo te hebben. Wat vindt u ervan?
"Ik kende het eerlijk gezegd nog niet, maar leg het voor aan onze logospecialisten. In het traject Voedselkeuzelogo kijken we naar aansluiting bij Europese systemen, dit model zit daar niet bij."


Twee andere kritische geluiden


Op twitter zwengelen de op Foodlog bekende voedingsonderzoek-commentator Dennis Zeilstra en diëtist Karine Hoenderdos met regelmaat een kritisch gesprek aan over Nutri-Score. Zeilstra wil dat NVWA handhaaft en het logo van de groente van HAK laat halen.

In het achtuurjournaal van 4 september jongstleden wist HAK zijn vroegtijdige keuze - die al weken de nodige extra naamsbekendheid oplevert -te verzilveren met free publicity op prime time TV. Hoenderdos ergert zich er niet minder aan dan Feunekes. HAK heeft echter zowel foodwatch als de Consumentenbond achter zich. Een boeiende situatie.
Dit is het zesde artikel in onze serie over het Voedselkeuzelogo.
Dit artikel afdrukken