In 1948 stelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de definitie van gezondheid vast. ‘Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekten of gebreken.’ Wanneer je aan deze omschrijving voldoet en geen ziekte hebt, ben je volgens de WHO dus gezond. Pas decennia later kwam er kritiek op de definitie.

Positieve Gezondheid
Toen huisarts en onderzoeker Machteld Huber zich samen met tal van experts over de definitie gezondheid boog, kwamen ze tot een nieuw concept: ‘Gezondheid als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.’ En zo ontstond Positieve Gezondheid. Deze andere invalshoek legt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf, hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Mensen zijn immers niet hun aandoening en dat is waar in de zorg helaas wel vaak de aandacht nog naar uit gaat.

De bredere kijk van Positieve Gezondheid is uitgewerkt in een spinnenweb met zes dimensies. Het heeft als doel zo veel mogelijk eigen regie te voeren en bij te dragen aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. De dimensies waarmee Positieve Gezondheid werkt zijn lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. En daar sta ik met mijn missie om Nederland gezonder te maken helemaal achter.
Positieve Gezondheid
Spinnenweb Positieve Gezondheid, via Institute for Positive Health

Bij een gezonde leefstijl wordt al snel aan gezonde voeding en meer sporten gedacht, maar het is zoveel meer dan dat!
Gezonde leefstijl
Zoals gezondheid heel lang werd gezien als de afwezigheid van ziekten, zo wordt bij een gezonde leefstijl al snel aan gezonde voeding en meer sporten gedacht. Maar het is zoveel meer dan dat! Daarom werken we bij het Online Leefstijlprogramma ook met de zes pijlers uit het leefstijlkompas, niet te verwarren met de zes dimensies in het spinnenweb van Positieve Gezondheid. We gaan, naast voeding en beweging, ook in op slaap, verbinding, ontspanning en zingeving.

Tijdens het programma moedigen we deelnemers aan om vooral met één pijler te beginnen. Dan volgt de rest vaak al vanzelf. Wanneer je bijvoorbeeld overdag meer gaat bewegen, ben je ‘s avonds vaak wat vermoeider. Hierdoor ga je waarschijnlijk beter slapen en dat zorgt er vervolgens weer voor dat je de dag erna minder last hebt van een hongergevoel en je sneller verzadigd raakt. Combineer vervolgens de beweging met sociaal contact en je kunt de pijler verbinding ook meteen afvinken. 'Je moet niks, behalve kiezen wat bij jou past', zeg ik daarom ook graag.

Je moet niks, behalve kiezen wat bij jou past
Bij het Online Leefstijlprogramma gebruiken we ook het spinnenweb van Positieve Gezondheid om de resultaten te meten. Deelnemers die de vragenlijst invullen, kunnen met het Spinnenweb in kaart brengen hoe zij hun gezondheid ervaren. Voel je je bijvoorbeeld gelukkig of juist eenzaam? Lukt het je om de dagelijkse dingen te doen, zoals het huishouden? Beleef je nog plezier aan je bezigheden? Door de vragenlijst op meerdere momenten in te laten vullen door de deelnemers krijg je inzicht of én hoe het Online Leefstijlprogramma een bijdrage levert aan hun kijk op hun gezondheid. En met succes. Zelfs na een jaar is er nog steeds een positief resultaat te zien.

In Wat is ...? gaan we met bekende en minder bekende mensen op zoek naar wat hen motiveert om te ontdekken of we elkaar van daaruit weer kunnen vinden. Waarom we dit doen lees je in De ontdekking van de ander. Bekijk ook de introductie tot de gezondreeks of het overzicht van de serie Wat is gezond? met de drie thema's Wat is gezondheid?, Wat is gezonde voeding? en Wat is ultrabewerkt voedsel?
Dit artikel afdrukken