Deze bevindingen zijn te lezen in het aanstaande oktobernummer van Consumer Reports dat op 3 september in de kiosken ligt. Consumer Reports is een organisatie zoals de Nederlandse Consumentenbond. Het blad test de kwaliteit van consumentenproducten en deed voor het septembernummer onderzoek naar producten met gehakt rundvlees.

Voedselvergiftiging
Daar is een goede reden voor. Jaarlijks worden 48 miljoen Amerikanen ziek als gevolg van voedselvergiftiging. Het eten van gedeeltelijk rauw gebleven rundvlees is een van de meest veelvoorkomende redenen. Het niet goed verhitten van vlees houdt nare en soms zelfs dodelijke ziekmakers actief. Consumer Reports keek naar 5 soorten bacteriën (clostridium perfringens, E. coli, Enterococcus, Salmonella en staphylococcus aureus). In vlees van gangbare oorsprong vonden ze in 18% van de gevallen tegen antibiotica resistente bacteriën. In het geval van duurzaam vlees lag de score op 8%. Het gangbare gehakt bleekt in tachtig procent van de gevallen besmet met 2 ziekmakers. De cijfers zijn gebaseerd op een steekproef van 300 samples.

Antibioticavij
Onder 'gangbaar vlees' wordt verstaan vlees dat aan de wettelijke eisen voldoet. Onder 'duurzaam vlees' wordt verstaan vlees dat antibioticavrij wordt geproduceerd. In sommige gevallen ging het om grasgevoerd en/of biologisch vlees.

Nederland
Navraag in de Nederlandse rundvleessector leerde ons dat gehakt van Amerikaans rundvlees ook in Nederland verkrijgbaar is. Het gaat om in Nederland vermalen partijen die gebruikt worden voor het vervaardigen van hamburgers. De EU stelt als eis dat het vlees hormoonvrij is en geruime tijd voor de slacht niet met antibiotica is behandeld.

Consumer Reports wijst de Amerikaanse overheid op het belang van antibioticavrije dierhouderij, het instellen van adequate regels die kruisbesmetting in de productieketen voorkomen en het uitvoeren van deugdelijke inspecties om die te handhaven.

Helemaal doorbakken
Het voorkomen van kruisbesmetting - waarbij ziekmakende bacteriën ook op ander vlees terechtkomen - is een belangrijke extra zorg. Naarmate vlees fijner gesneden of vermalen is, neemt de kans op besmetting sterk toe. Dat komt omdat bacteriën zich aan de buitenkant bevinden. Door hele vleesdelen te versnijden of te vermalen, verspreiden die zich echter. Bovendien kan 'vuil' vlees 'schoon' vlees besmetten indien vleesverwerkers onvoldoende hygiënisch werken.

Vanwege het snij- en hygiënerisico is het beter gehakt en gemalen vlees altijd helemaal doorbakken te eten.

Het rapport How safe is your beef? van Consumer Reports is al online te vinden.

Fotocredits: Gehakt in de pan, BobPetUK
Dit artikel afdrukken