Voor het herstel wordt €72,5 miljoen uitgetrokken. Hoe wordt dat geld besteed?

Ik liep het even na.

Fochteloërveen, herstel van hoogveen
De vraag is welk soort hoogveen. Het gebied bevat 844 ha van het habitattype H7120: aangetast/herstellend hoogveen, wat in een goede staat van instandhouding verkeert (zowel in 2004 als in 2018). De inspanningen in en om het gebied hebben er dus in de afgelopen 15 jaar niet toe geleid dat er enige verbetering van dit type is opgetreden. Wel heeft zich in die periode 0,1 hectare van het type H7110 (actief hoogveen) ontwikkeld; het verkeert in een goede staat van instandhouding. De vraag is of het zinvol is een paar miljoen euro te besteden om (hopelijk) nog eens 0,1 hectare actief hoogveen te verwezenlijken

Holtingerveld, verbetering van heischraal grasland en de waterhuishouding
Hier is 37 hectare te vinden van het habitattype H6230: heischraal grasland. Het bevond zich in 2004 in goede staat en in 2018 zelfs in een uitstekende staat van instandhouding. Daar hoeft dus niets aan gedaan te worden. Ingrepen in de waterhuishouding van het gebied zou zelfs negatief kunnen uitpakken.

Mantingerzand en Mantingerbos, kansen voor bos-, beek- en heidelandschap
“Kansen voor . . .” Daarmee dek je je als terreinbeherende organisatie ruim in voor het uitblijven van resultaten. Het Mantingerbos was ooit gewoon boerengrasland met bomensingels, zoals Elzen, en een “geriefbos” voor gebruikshout op de boerderij.
Uit het oorspronkelijke Mantingerzand werd ooit door boeren zand gewonnen en het ontwikkelde zich tot een interessant gebiedje met heidevegetaties en jeneverbesstruwelen. Het Mantingerzand werd uitgebreid met een paar honderd hectares landbouwgrond, waarna het geheel werd ondergebracht in Natura 2000. Om van al die landbouwgrond een “landschap” te maken wat ergens op lijkt, zijn onder meer graafmachines nodig en heel veel geld. Met natuur heeft het weinig te maken.

De economie draait alweer als een tierelier, dus wellicht kan het geld niet op. Maar tenzij ik me heel erg vergis, wordt de belastingbetaler met deze projecten voor €72,5 miljoen vooral duur en onnatuurlijk in het pak genaaid.
Dit artikel afdrukken