De WUR ziet Big Data als een 'strategisch thema' voor de komende jaren.

'Enorme kansen'
Volgens de WUR biedt de digitale samenleving, waarin mensen, machines en apparaten aan de lopende band data genereren en uitwisselen via internet, 'enorme kansen' voor innovaties in de agri-food en life sciences. De waarde van Big Data ligt niet zozeer in de veelheid aan informatie zelf, maar in de mogelijkheid door gegevens op een slimme manier met elkaar te combineren nieuwe inzichten op te doen of trends te ontdekken.

Big Data is dus een belangrijk onderzoeksgebied, schrijft de WUR. De Wageningse universiteit ziet een rol voor zich weggelegd in het helpen van partijen die wel zien wat er er allemaal gebeurt op het gebied van Big Data, maar (nog) niet weten hoe ze daar zelf mee om moeten gaan. Zo benoemt de WUR een aantal onderzoeksgebieden waar toegevoegde waarde valt te bieden, zoals voedselproductie, -zekerheid, -veiligheid en -integriteit, publieke voedselgerelateerde gezondheidskwesties, de biobased & circular-economy en het beheer van groene steden en de aarde.

Dat zijn forse thema's waar je een aantal ministeries meer dan een dagtaak aan kunt laten hebben omdat ze over bedrijven heengaan en een grote impact op de organisatie van de toekomstige samenleving zullen hebben.

Interactieve Infographic
Met deze ambitieuze vooruitzichten in het achterhoofd, bracht Wageningen UR alvast in kaart hoe data de afgelopen 98 jaar een rol speelde in de wetenschap. Het resultaat is een interactieve Infographic, getiteld Van blocnote tot big data. Het uitgebreide timeline-plaatje (je moet er echt even voor doorklikken) laat zien welke ontwikkelingen tot de stand van zaken van vandaag hebben geleid en welke versnelling in onderzoek heeft plaatsgevonden dankzij digitalisering en big data.

Het lange tijdvak van 1918 tot 1980 werd gekenmerkt door 'institutionele datacollectie'. Er waren nog nauwelijks computers. Microbiologisch onderzoek, het tellen van vogels of het in kaart brengen van sociale netwerken was letterlijk mensenwerk. Landmetingen en gegevensposities werden handmatig opgemeten, mondeling doorgegeven en vastgelegd in schriftelijke logboeken. Data van boeren werden handmatig verwerkt voor kostprijsberekeningen. Koeien en hun productie werden opgemeten om tot betere selectie en fokresultaten te komen.

infographic analoge veemeting


In de jaren '60 kwamen de eerste computers op. Gebruik en datacollectie waren in eerste instantie voorbehouden aan de overheid en instituten. Wageningen begon computers in te zetten om bijvoorbeeld gewasgroei te modelleren en kon beginnen met simulaties "zonder dat daar nog een boer, weer, wind en grond aan te pas komen."

De jaren '80 zagen een snelle opmars van steeds grotere rekencentra. In 1987 opende de WUR het Computechnion, op dat moment het krachtigste computercluster van alle Nederlandse universiteiten.

"Vroeger konden we die vraag pas na ongeveer 7 jaar beantwoorden, met DNA voorspelling al bij de geboorte"
Sinds 2000 zijn simulaties steeds complexer en vollediger geworden. Digitale data worden ingezet om voorspellingen te doen, waarmee onderzoek een beleidsinstrument wordt. Zo ontwikkelde de WUR modellen om de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater en het risico per gewas en areaal te beoordelen en is het dankzij DNA-databanken sneller te bepalen welke stieren geschikt voor het fokken van koeien met meer melkgift of minder broeikasgasuitstoot. Dat kostte vroeger jaren.

Big Data in de toekomst
In het laatste deel van de Infographic licht de WUR een aantal toekomstgerichte Big Data-toepassingen toe, zoals Global Open Data for Agriculture and Nutrition en FarmDigital. Dat zijn echter maar een paar voorbeelden uit het brede veld aan Big Data, dat volgens de WUR gaat leiden tot andere vormen van onderzoek naar voedselveiligheid, wereldwijde onderzoeken naar grondstoffen en vervuilers en bijvoorbeeld gepersonaliseerd gezondheids- en voedingsadvies. Digitale innovaties leiden tot 'precisie landbouw', genoom sequencing en monitoring van behoud van bedreigde diersoorten.

Dankzij Big Data, zegt de WUR, verlegt de wetenschap "nieuwe grenzen in het onderzoek naar de potentie van de natuur om onze kwaliteit van leven te verbeteren."

En Apple, Google, Samsung, Huawei, Microsoft, IBM?
Het klinkt mooi en lijkt alvast een opmaat naar het 100 jarig bestaan van de WUR. Toch moet een vraag gesteld worden. Zouden bedrijven als Google, Apple, Samsung, IBM, Huawei en Microsoft straks de WUR niet in hun Big Data zak steken? Zij zijn veel verder op het gebied van computational sciences én het toepassen daarvan dan onze food- en agri universiteit die vooral inhoudelijke domeinkennis heeft, maar zich niet heeft ontwikkeld als rekenspecialist. De crux zit in een huwelijk tussen complexe rekenwetenschap en de kennis van het gedrag van gewassen, bodems en de reactie van het menselijk lichaam op voeding en zijn omgeving. In dat huwelijk zit niet alleen het geld voor onderzoek, maar ook het verdienmodel. Geld is nu eenmaal beslissend in een universitair systeem waarin de samenwerking tussen overheidsgeld en funding door bedrijven het wetenschappelijk onderzoek gaande houden.

Fotocredits: Infographic, Wageningen UR
Dit artikel afdrukken