Afgelopen winter (2017-2018) deed Wakker Dier onderzoek naar de omstandigheden waaronder Iers rundvlees wordt geproduceerd. Waarom daar?

"Iers rundvlees wordt verkocht in bijna alle Nederlandse supermarkten. Als zij dit vlees promoten, gaat dat vaak gepaard met beelden van schone, grazige weiden met veel, heel veel, ruimte. Het Ierse rundvlees heeft mede daardoor een imago van diervriendelijk, duurzaam en extensief. Dat is het zomerse plaatje," schrijft Wakker Dier in het vandaag verschenen 'literatuur- en undercover'-onderzoek Misstanden bij Ierse runderen.

"Het winterse plaatje is heel anders", aldus Wakker Dier. "Dan staan de runderen vier tot vijf maanden op stal. De omstandigheden in die stallen zijn niet te vergelijken met de ruime weilanden. Uit literatuuronderzoek blijkt dat er weinig op diervriendelijkheid gerichte eisen worden gesteld aan de winterhuisvesting van Ierse runderen."

De Ierse kwaliteitsbewaker en promotie-organisatie Bord Bia is furieus omdat ze niet weet of de beelden van het handjevol boeren dat Wakker Dier bezocht wel door haar is gecertificeerd. Wakker Dier wil niet vertellen om welke boeren het gaat. Omdat het imago van Ierland in het geding is, spreekt Bord Bia van moedwillige valsheid. De Ieren herkennen zich niet in het beeld dat Wakker Dier onder hun Nederlandse consumenten schetst.

'Kiloknaller'
Wakker Dier wil dat de Ierse veehouders meer aan dierenwelzijn doen conform Nederlandse eisen, vertelt ons Anne Hilhorst van Wakker Dier. Die eisen zijn gebaseerd op een leven dat zich voornamelijk in stallen afspeelt; ze leggen daarom een heel ander accent dan de Ierse die het accent op buitenleven en de grasmat leggen. Bij stieren wil Wakker Dier bovendien de garantie dat ze bij castratie verdoofd worden. Wordt aan die eisen niet voldaan, dan noemt Wakker Dier zowel het vrouwelijke als mannelijke Ierse rundvlees een 'kiloknaller'. Via die beproefde strategie zet Wakker Dier druk op de consument en de supermarkt om te stoppen met Iers rundvlees. Als de Ieren aan de eisen van Wakker Dier willen voldoen, moeten ze speciaal voor de export naar ons land Hollandse stallen bouwen, met zachte ligplekken en zonder betonnen vloeren.

Grosso modo zou je kunnen zeggen: in Ierland is het binnen slechter en in Nederland, waar de koeien iets langer op stal staan, is het binnen beter
Wakker Dier wil het alletwee
In De Volkskrant legt Wakker Dier uit dat het de organisatie niet om het 'binnen staan' te doen is, maar om het totaal aan dierenwelzijnsmaatregelen. Nederlandse koeien staan immers wel langer en vaker binnen. Bram Bos, veehouderij-expert aan de WUR, relativeert de ernst: "Het is bekend dat Ierse runderen in de wintermaanden vaker dan in Nederland in relatief oude stallen worden ondergebracht. In Ierland zijn de runderen een groter deel van het jaar buiten, en daardoor ligt er minder nadruk op de kwaliteit van de stal waarin ze ’s winters leven." Maar dat betekent nog niet dat ze daardoor een minder goed leven hebben. "Grosso modo zou je kunnen zeggen: in Ierland is het binnen slechter en in Nederland, waar de koeien iets langer op stal staan, is het binnen beter."

Wakker Dier wil het alletwee: altijd buiten en bij guur weer lekker binnen in een mooie stal. Het is bekend dat moderne koeien die stal niet zelden prefereren boven de hele dag buiten moeten lopen.

Eigen en eerlijk vlees
Misschien is er een goede reden om in Nederland alleen nog eigen weidevlees van oude melkkoeien te willen eten. Dat heeft een mix van heel beperkt buiten moeten en die betere stal. Omdat er niet genoeg eigen slachtdieren beschikbaar voor de Nederlandse markt zijn, beperkt dat ook meteen de consumptie van rundvlees. Zomaar doen, als basis voor verdere campagnes? Dat maakt meteen de Nederlandse worstkoe veel meer waard; dat is ook goed voor de boer.

Wakker Dier zou bovendien iets kunnen doen aan de stieren die nu twee sterren van de Dierenbescherming krijgen en waar een aantal supermarkten goed mee denkt te doen: die dieren komen in Nederland helemaal niet buiten. Dat is niet eerlijk, want consumenten verwachten iets anders.
Dit artikel afdrukken