Dierenrechtenorganisatie Animal Rights deelt beelden van dierenleed uit Belgische slachthuizen. "Slachthuis Adriaens-Vion blijkt een ware magneet te zijn voor veeboeren en transporteurs die zich willen ontdoen van wrakke runderen," schrijft de ngo in een persbericht, om vervolgens sluiting van de slachthuizen te eisen. Het gaat echter om beelden die slachthuizen zelf vastleggen.
De beelden en beschrijvingen zijn dit keer niet met verborgen camera's of door undercover-activisten gemaakt. Het gaat om controlebeelden en eigen bewijsmateriaal van slachthuizen. En daarom is het dit keer de FEBEV, de federatie van het Belgisch Vlees, die hevig verontwaardigd is.

De beelden zijn door de slachthuizen zélf gemaakt om toezicht te houden op wat er in het slachthuis gebeurt en op te kunnen treden tegen misstanden. "Bizar dat de slachthuizen als schuldigen worden aangewezen," zegt dan ook Michael Gore van FEBEV op VILT. "Dierenartsen en slachthuisoperatoren hebben deze dossiers opgesteld, zodat de Dienst Dierenwelzijn de verantwoordelijke veeboer of transporteur kan straffen. [..] Een slachthuis wordt nu aan de schandpaal genageld omdat het controleert op dierenleed.”

Animal Rights, bij het grote publiek bekend geworden van het horrorslachthuis in Tielt, vroeg in het kader van de wetgeving betreffende openbaarheid van bestuur de informatieformulieren met dierenwelzijnsinbreuken op over alle runderslachthuizen in Vlaanderen van 2022. In het persbericht licht de organisatie het slachthuis Adriaens-Vion uit, waar in 2022 "meer dan 40 maal rapport werd opgemaakt over de aanvoer van niet-transportwaardige runderen." Het slachthuis slacht circa 2.500 runderen per week. Bij andere slachthuizen waren er beduidend minder, hoewel helaas ook gruwelijke, meldingen.

"Het is niet zo dat een hoog aantal rapporten een graadmeter is voor slecht dierenwelzijn in een slachthuis”, zegt Gore. “Integendeel. Dat er veel meldingen zijn, betekent net dat medewerkers proactief zijn om onregelmatigheden te melden." Er is altijd een dierenarts aanwezig van het FAVV (de Belgische NVWA, nvdr), ook de dienst Dierenwelzijn doet dagelijks slachthuiscontroles en de slachthuisoperator zelf stelt ook onregelmatigheden vast. "De aanwezige dierenarts stelt een informatieformulier op zodat de dienst Dierenwelzijn de verantwoordelijke kan sanctioneren, en maken daarbij foto’s als bewijsmateriaal. Nu worden deze foto’s misbruikt om niet de daders, maar de vaststellenden aan de schandpaal te nagelen.”

Straffeloosheid
Volgens Gore "misbruikt" Animal Rights het bestaande rapportagesysteem en nemen de media dat maar klakkeloos over. Ook weerlegt Gore de bewering van Animal Rights dat Nederlandse veeboeren met 'wrakke runderen', die in een Nederlands slachthuis geweigerd zijn, alsnog in Belgische slachthuizen terecht komen. "Als hier op ons grondgebied inbreuken worden vastgesteld, heeft de Vlaamse dienst Dierenwelzijn een mandaat om boetes uit te schrijven aan de schuldige. Ook als die uit Nederland komt. De sfeer van straffeloosheid die wordt opgeroepen in het artikel van Animal Rights, klopt niet.”

Animal Rights denkt daar anders over. "Zover Animal Rights kan nagaan worden voor deze vorm van ernstige dierenmishandeling alleen waarschuwingen uitgedeeld zonder dat dit ooit tot boetes leidt," aldus het persbericht. In de opgestelde meldingen staat simpelweg de zin: "Deze brief is een waarschuwing. Indien overtredingen zich herhalen kan er een proces-verbaal opgemaakt worden met een administratieve boete tot gevolg.”

Dus moeten niet alleen de veeboer of vervoerder, maar ook het slachthuis dat de niet-transportwaardige dieren accepteert streng beboet worden, eist Animal Rights dat op 24 mei actie gaat voeren bij het slachthuis Adriaens-Vion. Ook heeft de ngo de inspectierapporten over 2023 en begin 2024 opgevraagd.

Gore reageert pragmatisch op de eis dat slachthuizen dieren niet zouden moet accepteren. Weigeren van de dieren is namelijk geen optie: "de regelgeving verbiedt ons om de dieren terug te brengen naar afzender eenmaal ze zich op het bedrijfsterrein bevinden. Maar je kan inbreuken pas vaststellen zodra de laadklep geopend is, en niet eerder.” Bij terugsturen verleg je de verantwoordelijkheid, maar verleng je dierenleed.