image

Vanaf aanstaande zaterdag mogen Zeeuwse mosselvissers geen Ierse mosselen meer uitzaaien in de Oosterschelde. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State woensdag. De mosselbranche heeft met ongeloof gereageerd op het besluit.
De bestuursrechter oordeelde dat minister Veerman van Landbouw geen toestemming had mogen geven voor het uitzaaien. 'De minister heeft niet aangetoond dat het uitzaaien en weer opvissen van deze mosselen en oesters geen significante gevolgen kan hebben voor de natuuurwaarden in het gebied', aldus de Raad van State.
De vergunning aan veertig Zeeuwse visserijbedrijven is met de uitspraak ingetrokken. De Waddenzee en Oosterschelde brengen van nature onvoldoende mosselen voort om de Zeeuwse mosselindustrie te voorzien. De vissers zaaien daarom onvolgroeide Ierse mosselen uit in de Oosterschelde. Wanneer de schelpdieren volgroeid zijn, vissen zij de mosselen op.
Als Veerman de mosselvissers een nieuwe vergunning wil verstrekken, moet hij eerst met wetenschappelijk onderzoek aantonen dat het uitzaaien van de vreemde mosselen geen schade toebrengt aan natuur en milieu. Tot die tijd gaat de Oosterschelde, een beschermd staatsnatuurmonument, dicht voor de Ierse mossel en oester.

'Onvoorstelbaar. Dit is dramatisch voor de mosselsector', reageert jurist A. van Oost van mosselbedrijf Prins en Dingemanse in Yerseke op de uitspraak. De Nederlandse mosselindustrie is jaarlijks voor ongeveer de helft afhankelijk van de import van de Ierse schelpdiertjes. Van Oost stelt dat het oordeel van de Raad van State 10.000 banen op de tocht zet. Zeker in de 'mosselplaatsen' Yerseke, Bruinisse en Tholen zal de uitspraak volgens hem hard aankomen.

De Waddenzee en Oosterschelde brengen van nature onvoldoende mosselen voort om de Zeeuwse mosselindustrie te voorzien. De vissers zaaien daarom onvolgroeide Ierse mosselen uit in de Oosterschelde. Wanneer de schelpdieren volgroeid zijn, vissen zij de mosselen op. Van Oost benadrukt dat het uitzaaien geen nieuwe vismethode van de laatste jaren is: Prins en Dingemanse zaait bijvoorbeeld al sinds 1880 vreemde mosselen uit.

Vogelbescherming Nederland, de Zeeuwse Milieufederatie en de Faunabescherming hadden de vergunning aangevochten. De organisaties vrezen dat met de Ierse mosselen onbedoeld vreemde planten en dieren in de Oosterschelde terechtkomen en het ecosysteem zullen schaden.

Bron: zibb.nl

Hier word ik nu woest van! Dit is een regelneverigheid die alleen maar geld kost en een aantal hardwerkende mensen in een toch al lastige industrie hun inkomen verdienen, gevaar brengt. Als het al ecologisch nadeel voortbrengt dan zijn de diverse instanties die dit hebben aangevochten wel heel erg laat wakker geworden. Immers als dit al sinds 1880 plaats vindt heeft het eco-systeem zich al lang aangepast in die 126 jaar! Dus wordt de boel hierdoor eerder in disbalans gebracht dan in balans!

Ook is dit voor het eco- verhaal niet goed. Eco is iets wat nu zolangzamerhand als goed wordt ervaren door de consument. Door dit soort berichten weet diezelfde consument helemaal niet meer waar hij of zij aan toe is. Wat een verspilling van geld en energie!

Een prima voorbeeld voor de regering hoe regelgeving de boel op zijn kop kan zetten.
Hopelijk ziet Cees Veerman kans om deze natuurbeschermers met hun boekenwijsheid weer op andere gedachten te brengen.
Dit artikel afdrukken