FL: Wat betekent het artikel in de BMJ voor het theoretisch kader waarop Nutri-Score gebaseerd is?

Het artikel roept een aantal vragen op die van belang zijn, maar op dit gebied is van consensus nog lang geen sprake. Voor nieuwe aanbevelingen gedaan kunnen worden, zullen eerst internationale comités van deskundigen met onafhankelijke deskundigen en gebruikmaking van strikte methodologieën moeten bepalen of er sprake van voortschrijdend inzicht is.

Voor wat Nutri-Score betreft, moet worden opgemerkt dat het algoritme waarmee de zogeheten FSAm/HCSP-score wordt berekend, gevalideerd is door verschillende epidemiologische onderzoeken. De op die berekening die gebaseerde Nutri-Score dekt (per 100 g voedsel) de caloriedichtheid, het zout-, suiker- en verzadigd vetzuurgehalte, het percentage fruit en groenten/noten/peulvruchten en het gehalte aan vezels en eiwitten.

Het algoritme is gevalideerd in verschillende studies met groepen proefpersonen (SU.VI.MAX, NutriNet-Santé en EPIC). De onderzoeken tonen een verband aan tussen de Nutri-Score en het risico op kanker, hart- en vaatziekten, gewichtstoename, obesitas en metabool syndroom. De resultaten zijn gepubliceerd in zeven artikelen in internationale tijdschriften. Proefpersonen met een hoge FSAm/HCSP-score (wat overeenkomt met de beste Nutri-Score) vertonen een lager risico op ziekten. Dit valt te lezen in:

1. Deschasaux M, Huybrechts I, Murphy N, Julia C, Hercberg S, Srour B, et al. Nutritional quality of food as represented by the FSAm-NPS nutrient profiling system underlying the Nutri-Score label and cancer risk in Europe: Results from the EPIC prospective cohort study. PLoS Med. 2018;15(9):e1002651.
2. Julia C, Ducrot P, Lassale C, Fezeu L, Mejean C, Peneau S, et al. Prospective associations between a dietary index based on the British Food Standard Agency nutrient profiling system and 13-year weight gain in the SU.VI.MAX cohort. PrevMed. déc 2015;81(1096-0260 (Electronic)):189‑94.
3. Julia C, Fezeu LK, Ducrot P, Mejean C, Peneau S, Touvier M, et al. The Nutrient Profile of Foods Consumed Using the British Food Standards Agency Nutrient Profiling System Is Associated with Metabolic Syndrome in the SU.VI.MAX Cohort. JNutr. oct 2015;145(1541-6100 (Electronic)):2355‑61.
4. Adriouch S, Julia C, Kesse-Guyot E, Mejean C, Ducrot P, Peneau S, et al. Prospective association between a dietary quality index based on a nutrient profiling system and cardiovascular disease risk. EurJPrevCardiol. oct 2016;23(2047-4881 (Electronic)):1669‑76.
5. Adriouch S, Julia C, Kesse-Guyot E, Ducrot P, Peneau S, Mejean C, et al. Association between a dietary quality index based on the food standard agency nutrient profiling system and cardiovascular disease risk among French adults. IntJCardiol. 1 mai 2017;234(1874-1754 (Electronic)):22‑7.
6. Donnenfeld M, Julia C, Kesse-Guyot E, Mejean C, Ducrot P, Peneau S, et al. Prospective association between cancer risk and an individual dietary index based on the British Food Standards Agency Nutrient Profiling System. BrJNutr. 28 nov 2015;114(1475-2662 (Electronic)):1702‑10.
7. Deschasaux M, Julia C, Kesse-Guyot E, Lecuyer L, Adriouch S, Mejean C, et al. Are self-reported unhealthy food choices associated with an increased risk of breast cancer? Prospective cohort study using the British Food Standards Agency nutrient profiling system. BMJ Open. 8 juin 2017;7(2044-6055 (Electronic)):e013718.


Dat gebeurt niet zonder gepubliceerde consensus onder onafhankelijke internationale comités van deskundigen
Deze publicaties laten zien dat de berekeningswijze waarop de Nutri-Score is gebaseerd (inclusief verzadigde vetzuren en andere als positief en negatief ingeschatte factoren) klopt. De aanpak laat immers een aantoonbaar verband met ziektebeelden zien. Daarom mogen de berekeningen waarmee de Nutri-Score wordt bepaald, geloofwaardig heten.

Verder zijn bovendien regelmatige updates van de Nutri-Score op Europees niveau voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van wetenschappelijke inzichten en veranderingen in de Europese wetgeving (etiketteringsregels die verplichten nieuwe elementen op het gebied van voedingswaarde te vermelden). De volgende update van de Nutri-Score staat gepland voor 2021. Als er nieuwere inzichten zijn, met name op het gebied van verzadigde vetzuren, vrije suikers of enig ander element, dan zal daar rekening mee worden gehouden bij de doorontwikkeling van het algoritme. Maar dat gebeurt niet zonder gepubliceerde consensus onder onafhankelijke internationale comités van deskundigen (die vrij zijn van belangen).
Dit artikel afdrukken