Dat is een vraag die makkelijker te stellen dan te beantwoorden is. Iedereen die zich bezighoudt met regeneratieve landbouw lijkt er namelijk een andere definitie op na te houden. Dat zegt John Cherry, een Engelse boer en oprichter van het boerenfestival Groundswell. Zelf houdt hij er de volgende definitie op na: "Het is elke manier van landbouw bedrijven die het effectieve functioneren van de verschillende systemen verbetert. Het is resultaatgericht. Het gaat niet zozeer om hoe je het doet, maar om wat de resultaten zijn van wat je doet.'' Zo zegt hij tegen de Ierse krant The Independent.

YouTube-boer en schrijver van een boek over regeneratieve landbouw Richard Perkins zegt dat 'de basis voor regeneratieve landbouw is dat het koolstof moet vastleggen en de bodem moet verbeteren'. "Als je de bodem niet verbetert, dan is er sprake van een degeneratieve situatie.''

Online is op meerdere plekken de volgende definitie te vinden: Regeneratieve landbouw is een op resultaat gebaseerd voedselproductiesysteem dat de bodem herstelt en voedt, het klimaat, de waterkwaliteit en biodiversiteit beschermt en de productiviteit en winstgevendheid van een boerderij verbetert en bovendien minder water, energie en mest gebruikt en biodiversiteit maximaliseert.

Waar biologische landbouw draait om het volgen van regels, draait regeneratieve landbouw om het resultaat
Resultaat boven regels
Waar biologische landbouw draait om het volgen van regels, draait regeneratieve landbouw om het resultaat. Een voorbeeld daarvan is ploegen. Om onkruid te doden en land te bemesten zonder de inzet van kunstmest ploegen biologische boeren hun land om. Regeneratieve boeren zullen er in sommige gevallen kiezen voor de inzet van onkruidbestrijders in plaats van de ploeg als zij geloven dat dit minder schadelijk is voor de bodem.

De losse definitie van regeneratieve landbouw en het gebrek aan harde regels maakt het ook aantrekkelijk voor grote internationale voedselbedrijven die hun CO2-voetafdruk moeten verlagen. Zo investeren PepsiCo en Walmart de komende zeven jaar $120 miljoen in het ondersteunen van Amerikaanse en Canadese boeren die de bodem gezonder willen maken en waterkwaliteit willen verbeteren. De bedrijven willen door financiële, landbouwkundige en sociale programma's op te zetten en uit te breiden regeneratieve landbouwpraktijken bevorderen.
De losse definitie van regeneratieve landbouw en het gebrek aan harde regels maakt het ook aantrekkelijk voor grote internationale voedselbedrijven die hun CO2-voetafdruk moeten verlagen
Met het programma willen de bedrijven regeneratieve landbouwpraktijken toepassen op ruim 809.000 hectare landbouwgrond en de broeikasgasemissie met circa 4 miljoen ton verlagen in 2030.

Ook Nestlé kijkt naar regeneratieve landbouw als manier om de uitstoot in de voedselketen te verlagen. Over twee jaar moet 20% van de belangrijkste ingrediënten die het bedrijf inkoopt met regeneratieve methoden verkregen zijn, in 2030 moet dit 50% zijn.

Tarwe en tomaten
Het diepvriespizzamerk DiGiorno gaat gebruik maken van regeneratief verbouwde tarwe. Door een samenwerking met ADM en Ardent Mills, de belangrijkste meelleveranciers, gaat Nestlé regeneratieve landbouwpraktijken introduceren op ruim 40.400 hectare, meer dan de dubbele hoeveelheid grond die nodig is om de tarwe te telen die wordt gebruikt in DiGiorno-pizzabodems. Nestlé gaat samen met de bovengenoemde bedrijven tarweboeren in Indiana, Kansas, Missouri en Noord-Dakota voorzien van technische en financiële hulpmiddelen.

Nestlé wil ook de inzet van de klimaatvriendelijke praktijken voor de tomatenketen versnellen. Het bedrijf gaat samen met Leading Harvest telers certificeren die gebruik maken van regeneratieve praktijken.

Uit onderzoek van ADM blijkt dat in 2022 meer dan 50% van de boerderijen die meededen aan het programma gebruikmaakten groenbemesters of gewassen die meer dan 3.800 ton CO2 opnamen. Archer Daniels Midland wil in 2023 de regeneratieve landbouwpraktijken toepassen op ruim 809.000 hectare landbouwgrond in achttien staten en Canada en op ruim 1,6 miljoen hectare wereldwijd in 2025. Boeren die meedoen aan het programma krijgen financiële en technische ondersteuning voor de inzet van groenbemesters, beter beheer van voedingsstoffen en conserverende grondbewerking. Boeren die maïs, sojabonen, pinda's en tarwe telen en meedoen aan het programma kunnen aanspraak maken op bonussen en premies.

De meeste partijen zijn het over één ding eens. Het gaat om het verbeteren van bodemkwaliteit
Europa
Ook in Europa zijn er steeds meer bedrijven die zich bezighouden met regeneratieve landbouw. Zo heeft Mondelēz zich als doel gesteld dat in 2030 alle tarwe die wordt gebruikt voor Europese koekjes regeneratief geteeld moet zijn. Bij gebrek aan een officiële definitie van regeneratieve landbouw in Europa heeft Mondelēz er zelf eentje bedacht. Het bedrijf definieert regeneratieve landbouw als een holistische benadering van landbouw die gericht is op het produceren van gewassen van hoge kwaliteit en tegelijkertijd het natuurlijke ritme van het ecosysteem herstelt. Daarbij draait het niet alleen om het herstellen van bodemkwaliteit, vruchtbaarheid en het opvangen van CO2, maar ook het terugdraaien van verliezen in biodiversiteit.

Mondelēz zou graag zien dat er een officiële Europese definitie komt om op die manier een gelijk speelveld te creëren in de voedingsindustrie. Maar het gebrek aan regels en de focus op resultaat is juist wat regeneratieve landbouw zo aantrekkelijk maakt voor sommige boeren. Bij gebrek aan officiële regels legt Mondelēz leveranciers al regels op. Zo moet 3% van de vruchtbare braakliggende grond bestemd worden voor de biodiversiteit. Daar moeten bloemen worden geplant die aantrekkelijk zijn voor de lokale bestuivers, zoals bijen.

ADM is bovendien niet de enige graangigant die inzet op regeneratieve landbouw. Cargill gaat boeren in Frankrijk, Duitsland, Polen en Roemenië extra betalen voor de inzet van regeneratieve landbouw. De boeren krijgen een compensatie voor het verbeteren van de bodemgezondheid. Ook voor het opslaan van koolstof in de bodem krijgen boeren een beloning. Het programma draait al twee jaar in de VS en wordt nu uitgebreid naar Europa.

Hoewel er volgens Cherry geen eenduidige definitie is van regeneratieve landbouw, zijn de meeste partijen het over één ding eens. Het gaat om het verbeteren van bodemkwaliteit. Hoe dat doel wordt bereikt, dat mag iedereen zelf bepalen.

Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Foodbusiness, Boerenbusiness en Foodlog.
Dit artikel afdrukken