Bert Koenders stuurde een brief aan de Tweede Kamer met een eerste oordeel over de voorstellen van de Europese Commissie. Die worstelt met het vraagstuk hoe om te gaan met toelating van genetisch gemodificeerde grondstoffen. Daarom overweegt de EC de beslissing daarover aan de lidstaten over te laten. Nederland is daar in het geval van toelating op tegen, omdat een dergelijke versnippering rechtstreeks gevolgen heeft voor Nederland als agro-doorvoer en exportland.

'Wirwar van verschillende nationale systemen'
Volgens Koenders gaat nationale besluitvorming "forse effecten [hebben] voor de grondstoffenhandel, het transport (binnenvaart) en de veehouderij", citeert Boerderij. Nederlandse exporterende bedrijven - en dat zijn er nogal wat - zullen twee handelsstromen moeten instellen, en zich per land aan de regels moeten houden die daar gelden. Er gaat "een wirwar van verschillende nationale systemen" ontstaan, waardoor ook de de administratieve lasten voor bedrijven zullen toenemen. Volgens Koenders is dat strijdig met het beleid om de Europese lidstaten zo veel mogelijk hetzelfde te laten zijn.

Een eventuele teruggang in vraag uit Europa wordt immers gemakkelijk goed gemaakt door een wereldwijd toenemende vraag (met name uit China)
Schaarste aan niet-GMO diervoeder
Een ander gevolg is dat diervoeders duurder of zelfs schaars zullen worden. Nu al is niet-genetisch gemodificeerd diervoeder €40 tot €100 per ton duurder dan gelijkwaardige wél genetische gemodificeerde voeders. Het areaal waar niet GMO-soja geteeld wordt, is echter nu al te klein om aan de vraag te voldoen. Het is bovendien niet te verwachten dat de landen waar de meeste GGO-grondstoffen verbouwd wordt (Argentinië, Brazilië, Verenigde Staten en Canada) hun teeltplannen aanpassen. Een eventuele teruggang in vraag uit Europa wordt immers gemakkelijk goed gemaakt door een wereldwijd toenemende vraag (met name uit China).

Forse prijsstijging biologisch vlees
Koenders voorziet grote consequenties voor de biologische veehouderij in de EU. "Een eventuele doorberekening van de hogere productiekosten voor de biologische producten in de consumentenprijzen zal naar verwachting leiden tot een forse prijsstijging van biologische producten van dieren", schrijft hij.

Fotocredits: 'rotterdam109', hmmmayor
Dit artikel afdrukken