BoerenNatuur streeft ernaar om elke boer die dat wil de kans te bieden een boterham te verdienen met natuurinclusieve landbouw. Dit is gebaseerd op de overtuiging dat met natuurinclusief boeren een toekomstbestendig landbouwsysteem kan worden gerealiseerd. Juist door de inzet van boeren op biodiversiteit ontstaat een veerkrachtiger systeem dat positief bijdraagt aan de vraagstukken op het vlak van klimaat, water en lucht.

Het één kan niet los worden gezien van het ander
Het één kan niet los worden gezien van het ander. Een gezonde bodem, schoon drinkwater en een goede luchtkwaliteit zijn cruciaal voor zowel het landbouwsysteem als voor biodiversiteit. De sleutel zit hem in het verdienmodel. BoerenNatuur ijvert voor een verdienmodel dat zulke duurzaamheid ondersteunt. Dit volhoudbare landbouwsysteem vertaalt zich niet een-op-een in meer opbrengsten, maar vindt zijn waarde in maatschappelijk gewenste diensten die zich (nog) niet zo makkelijk laten vertalen in een (goede) marktprijs.

Agrarische habitats
Het soort biodiversiteit waar ik het over heb, is niet de biodiversiteit die je krijgt als je alles overlaat aan de natuur. Het is het soort biodiversiteit dat ontstaat door bepaalde habitattypen tot stand te brengen en in stand te houden. Door je te richten op habitattypen bouw je landschappen waarin bepaalde ecosystemen goed kunnen gedijen, in dit geval het agro-ecosysteem. Het bouwen van zulke ondersteunende landschappen vereist de inzet van mensen, en specifiek van boeren.

Voor mij is biodiversiteit binnen de landbouw dan ook het bewust zijn van en werken aan agrarische habitattypen (leefgebieden), omdat die cruciaal zijn voor de soortenrijkdom van het platteland. Uitgerekend boeren kunnen hier effectief aan werken, omdat zij op landschapsniveau aan de knoppen kunnen draaien die de kwaliteit van deze
Uitgerekend boeren kunnen hier effectief aan werken, omdat zij op landschapsniveau aan de knoppen kunnen draaien die de kwaliteit van deze habitats beïnvloeden
habitats beïnvloeden. Bovendien kennen ze het gebied en hebben ze bewezen op gebiedsniveau als collectief te kunnen samenwerken. Denk aan het verhogen van het waterpeil die plek waar vogels het nodig hebben of het aanleggen van heggen op akkers voor de korenwolf, die bijzondere hamster in Limburg.

Dit betekent niet dat er geen andere vormen van biodiversiteit bestaan. Voor mij is het ook biodiversiteit wanneer mensen bewust de omstandigheden creëren die de natuur versterken. Daar zijn boeren goed in, net zoals ze bekwaam zijn in het (samen)werken met de natuur om hoge gewasopbrengsten te realiseren of koeien veel melk te laten geven. Via onze 40 agrarische collectieven kunnen boeren dit doen op het juiste niveau: dat van habitats.

In Wat is ...? gaan we met bekende en minder bekende mensen op zoek naar wat hen motiveert om te ontdekken of we elkaar van daaruit weer kunnen vinden. Waarom we dit doen lees je in De ontdekking van de ander. Bekijk ook de introductie tot de biodiversiteitreeks of het overzicht van de serie Wat is biodiversiteit?
Dit artikel afdrukken