image

Gisteren is het boek ‘Kinderen en overgewicht, een actieplan voor ouders’ verschenen. De auteurs Remy Hirasing en Monique Gouwerok overhandigen in Den Haag een eerste exemplaar aan Paul Rosenmöller, voorzitter van het Convenant Overgewicht. Het boek is gratis te downloaden.

Steeds vaker worden ouders verantwoordelijk gehouden voor het overgewicht van hun kinderen. Ouders kunnen deze verantwoordelijkheid alleen dragen wanneer zij weten wat zij kunnen doen om overgewicht te bestrijden en te voorkomen.

Het boek Kinderen en overgewicht biedt ouders een praktisch actieplan om hun kind te helpen een gezond gewicht te krijgen en te behouden. Niet door het kind op dieet te zetten, maar door vier zeer belangrijke leefregels in te voeren: Bewegen stimuleren, Ontbijten, het gebruik van Frisdrank en andere suikerhoudende dranken verminderen en Televisiekijken verminderen (BOFT). Deze vier actiepunten worden in het boek uitgebreid beschreven. Ook krijgen ouders concrete tips over hoe de leefregels het beste in de praktijk kunnen worden gebracht en hoe zij hun kind kunnen helpen de regels vol te houden.

Kinderen en overgewicht van Remy Hirasing, hoogleraar Jeugdgezondheidszorg aan VU medisch centrum , en journaliste Monique Gouwerok is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten, die de beste resultaten geven bij het bestrijden en voorkomen van overgewicht. Deze inzichten zijn ontwikkeld door VUmc en worden gebruikt door professionals in de jeugdgezondheidszorg. Het boek sluit daarmee perfect aan op de begeleiding vanuit de gezondheidsinstellingen.

Kinderen en Overgewicht is een prettig leesbaar boek dat in de eerste plaats bedoeld is voor ouders van dikke kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Maar het kan ook prima gebruikt worden door ouders die juist willen voorkómen dat hun kind te zwaar wordt. Het boek bevat adviezen die, behalve hun effect op overgewicht, ook veel positieve neveneffecten op de gezondheid van kinderen hebben. Zodat met recht gezegd kan worden dat ouders die met dit boek aan de slag gaan, een kind hebben, dat BOFT!

Het boek is ook te bestellen door € 10 over te maken op rekeningnummer 14004 t.n.v. St. Naomi onder vermelding van 'nabestelling Kinderen en Overgewicht'. Alle opbrengsten komen geheel ten goede aan de kinderen in Suriname. ‘Kinderen en Overgewicht, een actieplan voor ouders’ is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

bron: Kenniscentrum overgewicht

Dit artikel afdrukken