Op Foodlog en later in de Telegraaf is vijf jaar geleden veel te doen geweest over bier en andere natuurlijke middelen als basisbestrijdingsstoffen die verboden dreigden te worden. Europarlementariër Esther de Lange sprong in de bres voor bier tegen slakken. De strijd is nu eindelijk beslecht in het voordeel van degenen die protesteerden.

Dat blijkt uit een een bericht van het Ctgb, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

De Europese lijst telt nu ruim 20 basisstoffen die - met inachtneming van de gebruikersinformatie - als gewasbeschermingsmiddelen mogen worden gebruikt. Ze mogen alleen niet als zodanig worden verkocht, flesjes 'slakkenbier' zul je dus niet in de schappen aantreffen. Bij de inmiddels goedgekeurde basisstoffen horen bijvoorbeeld ook houtskool, brandnetel, zonnebloemolie en melkwei.

De basisstoffen kunnen alternatieven bieden voor middelen die vallen onder de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB). De RUB verdwijnt volgend jaar omdat hij wordt vervangen door de lijst basisstoffen.

Toelating als basisstof kan door iedere belanghebbende aangevraagd worden, schrijft Boerderij. Aanvragers die RUB-middelen op de markt willen houden, kunnen deze van 1 januari tot 15 februari aanmelden bij het Ctgb. Het Ctgb zal dan een termijn afspreken voor dossiervorming en besluitvorming. Niet-aangemelde RUB-middelen moeten na 1 oktober 2018 van de markt en mogen na 1 oktober 2019 ook niet meer gebruikt worden. Omdat Nederland voor een aantal RUB-middelen een uitzonderingspositie hanteerde, zal het Ctgb "alles in het werk stellen om de aanvragers zo goed mogelijk te begeleiden bij het indienen van een reguliere aanvraag," schrijft AgriHolland.

Voor bier als antislakkenmiddel was de toelating aangevraagd door een Frans onderzoeksinstituut voor biologische landbouw (ITAB), dat al diverse Europese toelatingen van basisstoffen aanvroeg. Goedgekeurde basisstoffen hebben geen einddatum, in tegenstelling tot chemische middelen. Bier is geen gif, maar laat de slak verdrinken in iets wat het dier lekker vindt.
Dit artikel afdrukken