Sinds juni 2011 is echter de nieuwe EU Verordening 1107/2009 van toepassing die het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen regelt. De RUB-toelatingen voldoen niet aan de eisen en systematiek van deze verordening en moeten dus worden ingetrokken en overgeheveld van de RUB-regeling naar het EU systeem. Tot zover geen probleem, zou je denken.

Het wordt echter lastig als lidstaten voor de troepen uit willen lopen en de nationale regeling intrekken voordat het Europese alternatief klaar is. Dit lijkt nu te gebeuren in Nederland: men wil de regeling voor deze stoffen afschaffen terwijl de overheveling naar het Europese systeem nog niet geregeld is.

Het EU systeem voor deze huismiddeltjes is nog niet klaar. Er zijn onder de nieuwe Europese regels drie soorten middelen: basisstoffen (hier zouden de voedingsmiddelen als bier bijvoorbeeld onder moeten vallen), middelen met een gering risico (hier vallen wellicht de producten als spiritus en zeep onder) en de chemische gewasbeschermingsmiddelen.

De laatste categorie is duidelijk: de chemische middelen moeten in het nieuwe systeem toegelaten worden, hetgeen een vrij intensieve en ook kostbare toelatingsprocedure inhoudt. Maar we hebben het hier over bier en aanverwanten, die naar mijn mening onder de eerste categorie moeten komen te vallen. De criteria voor de toelating van basisstoffen moeten echter nog worden vastgesteld op Europees niveau. De Europese Commissie zal hier eind maart een voorstel voor doen. U kunt hier als belanghebbende ook nog op reageren via een publieke consultatieronde. Dit betekent dat het onwaarschijnlijk is dat deze middelen voor het einde van dit jaar toegelaten kunnen worden.

Mijn advies aan Nederland: zolang de toelating van basismiddelen als bier Europees nog niet verduidelijkt en geregeld is, moeten we de toepassing van deze onschuldige middelen in Nederland nog niet verbieden. Ik pleit er dan ook voor dat de deadline van 1 juli die het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) hanteert wordt uitgesteld. Dit moet er voor zorgen dat we eerst duidelijkheid kunnen scheppen voor deze producten in het Europese systeem, zodat we ze kunnen blijven gebruiken. Ik zal me er als Europarlementariër voor inzetten dat deze huis-, tuin- en keukenmiddelen gewoon mogen worden gebruikt. Mijn collega Ger Koopmans doet dit in de Tweede Kamer.

Voor alle volledigheid: voor het opstellen van de criteria voor de tweede categorie (middelen met een gering risico) moet de Commissie eerst nog een expert panel in het leven roepen, dat daarna met een voorstel moet komen.

Esther de Lange is lid van het Europees Parlement voor het CDA. Ze reageert met dit stuk op de twittercampagne #gifbier die ontstond naar aanleiding van artikelen in de Telegraaf over de afschaffing van de RUB.

Fotocredits: The mighty Condorman
Dit artikel afdrukken