Sinds dit jaar worden leefstijlinterventies van erkende aanbieders vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Uit de declaraties die door zorgverzekeraars zijn uitgekeerd, blijkt dat de belangstelling voor deze nieuwe behandeling sterk achterblijft bij de verwachtingen. Maar dat beeld kan bijgesteld worden als volgend jaar alle cijfers over 2019 bekend zijn.

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) maakt deel uit van het pakket nieuwe maatregelen uit het Nationale Preventieakkoord. Voor 2019 was €6,5 miljoen beschikbaar, waarmee 8.000 mensen geholpen konden worden. Daarover berichtte Foodlog eerder. Tot 31 oktober was €250.000 uitgekeerd.

Gegadigden voor deelname aan een leefstijlinterventie moeten ouder dan 18 jaar zijn, een BMI hebben van hoger dan 30 of 25 met ‘een verhoogd risico op chronische aandoeningen’. De huisarts of de specialist moet de patiënt verwijzen naar de behandelaar. De behandeling is een combinatie van voedingsadvies en een trainingsschema en duurt 2 jaar.

Van de deelnemers waren 69% vrouwen en 31% mannen. De gemiddelde leeftijd was 52 jaar en meer dan de helft had een of meer chronische aandoeningen. De meesten kwamen uit Gelderland en Limburg en er waren meer deelnemers met een lage sociaaleconomische status dan met een hoge.

Naar schatting komen 5 miljoen Nederlanders in aanmerking voor een GLI. De verwachting is dat de belangstelling na dit aarzelende begin zal toenemen. Dat zal ook afhangen van het aantal leefstijlcoaches, dat nu nog gering is. In Zeeland bijvoorbeeld is nog te weinig capaciteit, berichtte de NRC in september.
Dit artikel afdrukken