In de Ondertussen van dinsdag 10 december vallen mij deze berichten op:

- vanaf dit jaar vergoedt de basisverzekering de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert dat deze vorm van zorg langzaam op gang begint te komen (Nieuws voor Diëtisten). Er is nog geen landelijke dekking en per zorgaanbieder verschilt het aanbod van GLI nog sterk. Het aanbod stijgt wel licht, maar in sommige regio’s zijn nog te weinig zorgaanbieders opgeleid om GLI te kunnen aanbieden. De informatieverstrekking door zorgverzekeraars, huisartsen en andere verwijzers zou nog beter kunnen. In januari bekijkt NZa de zaak opnieuw of er verbetering zichtbaar is.

- op Europees niveau moet de landbouw de komende 5 jaar rekening houden met dalende inkomens, blijkt uit de EU Agricultural Outlook (Boerderij). Tijdens deze conferentie zei de nieuwe Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski dat hij behoud van het landbouwbudget zijn belangrijkste taak vindt (Boerderij). Volgens Wojciechowski is het al te vaak voorgekomen dat de regeringsleiders en ministers van financiën tijdens de onderhandelingen toch aan de omvang van het landbouwbudget morrelden.

- de Fransen hebben last van kerststress. Niet omdat de drukke dagen voor de deur staan, maar omdat het kerstfeest zoals de afgelopen jaren taboe is geworden. Kerst anno 2019 moet klimaatbestendig, CO2-neutraal, 100% biologisch, afvalvrij en diervriendelijk verlopen (AD). De media raken er niet over uitgepraat dat Kerst een ramp is voor het milieu. Een groene boom, geen vervuilende kadootjes en een biologisch en diervriendelijk diner; de media komen met tips, adviezen en ‘to do’-lijstjes. Op Twitter is zelfs de Engelstalige hashtag #greensanta al een Frans succes.

Er leek even geen schot meer in te zitten (Foodlog), maar de Eerste Kamer wil de spoedwet stikstof toch voor Kerst behandelen (NOS). Nadat gesprekken met het Landbouw Collectief met landbouwminister Carola Schouten stil bleken te liggen, spreekt het Collectief maandag met haar en premier Rutte over oplossingen voor voortsukkelende stikstofcrisis (Boerenbusiness). De scheepvaart blijkt veel vervuilender dan gedacht (NRC). De stikstof- en Pfas-problematiek eisen een hogere tol van de economie dan eerder gedacht, zeggen economen van ABN Amro in een vandaag gepubliceerde prognose (Trouw).

De Hartstichting vindt dat de voedingsmiddelenindustrie en de overheid een tandje bij moeten zetten in het gezonder maken van bewerkte levensmiddelen (Distrifood). De stichting vindt de afspraken van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (AVP) te vrijblijvend. “We constateren dat de ambities niet worden gehaald er onvoldoende stappen worden gezet.” Nederland telt 1,55 miljoen chronische hart- en vaatpatiënten, en dat aantal stijgt nog steeds. “Om het tij te keren zullen we meer in moeten zetten op het voorkomen van hart- vaatziekten.” Daarom pleit de Hartstichting voor stevigere overheidsmaatregelen.

Check Ondertussen dat onderwijl alweer verder is!
Dit artikel afdrukken