Vleeskeurmeesters luiden de noodklok over de situatie in veel Nederlandse slachthuizen. Ze stellen dat er poep op het vlees zit en dat steekproeven worden gemanipuleerd. Er is sprake van een grote angstcultuur, melden zowel de dierenartsen als de keurmeesters die de controles moeten uitvoeren. Dat schrijft en toont EenVandaag vanavond.

Volgens de NVWA is het bericht meer dan overdreven. De NVWA schrijft in een reactie: De kritiek van 2 anonieme medewerkers van KDS (Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector) doet geen recht aan het werk dat toezichthoudend dierenartsen en officiële assistenten van KDS met grote inzet doen. Het toezicht van de NVWA in slachthuizen is eenduidig en consequent. Dit wordt onderschreven door de herhaaldelijke audits van onder meer de Europese Commissie, winkelketens en autoriteiten uit landen waarnaar slachthuizen exporteren. Dit is mede het resultaat van het verbeterplan vleesketen dat in 2014 is ingezet.
De NVWA tolereert geen intimidatie van toezichthouders. Wanneer zich dit onverhoopt toch voordoet, neemt de NVWA maatregelen. Dat kan betekenen dat de keuring wordt gestaakt. Er kan dan niet meer geslacht worden.
De NVWA publiceert de analyse van de controleresultaten - de zogeheten naleefmonitor - elk half jaar. Uiteraard bespreekt de NVWA deze bevindingen met de slachthuizen, zodat zij de nodige verbeteringen door kunnen voeren. De NVWA streeft ernaar om bij de volgende naleefmonitor ook de bedrijfsnamen te publiceren.
Er is geen reden om te twijfelen aan de veiligheid van Nederlands vlees.


We vroegen een kritische insider die het slachtwezen goed kent om een reactie. Onze gesprekspartner wil anoniem blijven, maar wil kwijt: "Het is in Nederland in ieder geval zeker niet slechter dan in omringende landen. Maar rede helpt niet meer. Henk, Ingrid, Mo en Latifa denken dat er gerommeld wordt. Zowel slachters als de NVWA staan voor een uitdaging." De intro van EenVandaag blijft onheilspellend naklinken.

Dit artikel afdrukken