Wakker Dier constateert terecht dat verreweg het grootste deel van de kuikens dat uitkomt in Nederlandse broederijen daar geen eten of drinken krijgt. Dat krijgen ze pas nadat ze in de stal aankomen waar ze worden afgemest tot slachtkip. Gemiddeld duurt het in Nederland 24 tot 48 uur voordat de kuikentjes eindelijk kunnen eten en drinken. Volgens nieuwe wettelijke eisen moeten uitgekomen kuikens binnen 60 uur (tot voor kort gold de grens van 72 uur) kunnen eten en drinken. Die regeling is gebaseerd op het traditionele inzicht dat kuikens overleven op hun zogeheten dooierzakje, een natuurlijke voorziening van het jonge dier waarop het in de natuur overleeft.

Steekhoudend economisch argument voor campagne Wakker Dier
Wakker Dier wil dat deze grens significant verder omlaag gaat en voert daarom niet alleen een campagne tegen door broeders van hun dooierzakje afhankelijk gemaakte kuikens, maar kiest ook voor een gerechtelijke procedure tegen de geldende regelgeving. De jonge dieren moeten zoveel mogelijk direct kunnen eten en drinken. Dat zorgt voor minder uitval, een vakterm voor dieren die hun beginperiode niet overleven.
Directe voeding zorgt bovendien voor robuustere kuikens die minder ziektegevoelig zijn en harder groeien. In de modernste en meest intensieve 'plof'pluimveehouderij - veelal buiten Nederland - wordt dan ook gekozen voor broederijen die kuikens meteen voeden en drenken. Een recent Nederlands rapport bevestigt de lagere uitval van dergelijke systemen.

Te constateren valt dat ook grote plofkippenondernemingen in het buitenland voor het door Wakker Dier voorgestane systeem kiezen. Dat betekent dat er naast een welzijns- op zijn minst ook een steekhoudend economisch argument is voor het direct voeden en drenken van uitkomende kuikens. In de plofkuikenindustrie streven ondernemers naar bevordering van de groeisnelheid van het kuiken en het terugdringen van uitval en ziektedruk. Op alle drie aspecten blijkt direct voeden en te drinken geven voordelen te hebben.

In Nederland koos Albert Heijn reeds voor directe voeding - early feeding in vakjargon - van kippen die door hun genetica sowieso al wat robuuster zijn dan plofkuikens. Early feeding is ontwikkeld voor de allermodernste plofkuikenindustrie ter vergroting van de economische efficiency. Minder uitval, snellere groei en lagere ziektedruk zijn economisch immers voordelig; tegelijk zorgen ze voor welzijnswinst. Uiteraard kunnen die voordelen ook beter uitwerken voor traditionelere, traaggroeiende kuikens zoals Albert Heijn die in de schappen heeft.
Dit artikel afdrukken