Honderd jaar geleden hadden mannen een drie keer zo grote kans als vrouwen om een drankprobleem te hebben. Inmiddels is die kans nog maar 1,2 keer zo groot. Dat komt niet omdat mannen minder zijn gaan drinken, maar juist omdat vrouwen flink meer zijn gaan innemen.

Al eerder bleek dat de alcoholconsumptie van vrouwen die van mannen achterna gaat. Uit een nieuwe review van 68 studies blijkt nu dat vrouwen tegenwoordig net zo veel drinken als mannen. Vooral sinds de jaren 60 is de sexeverschil wat betreft alcoholconsumptie versneld afgenomen.

Mannenbanen
Volgens the Guardian zijn er meerdere oorzaken waardoor vrouwen tegenwoordig meer alcohol drinken. Zo krijgen steeds meer vrouwen banen die vroeger alleen voor mannen waren bestemd en doen ook zij tegenwoordig mee aan de borrel na het werk. De prijsdaling van alcoholische dranken zorgt ervoor dat wijn en bier steeds meer deel uitmaken van het dagelijks leven en ook zorgt marketing specifiek gericht op vrouwen ervoor dat steeds meer vrouwen regelmatig alcohol drinken.

'Mannending'
Wetenschappers die bij het onderzoek betrokken waren stellen dat alcoholgebruik en alcoholproblemen vanuit historisch oogpunt nog vaak gezien worden als een ‘mannending’. De studie zet vraagtekens bij deze aanname en suggereert dat juist jonge vrouwen de target moeten zijn bij pogingen om schadelijke effecten van alcoholgebruik te verminderen. Met name omdat zwaar alcoholgebruik voor vrouwen gevaarlijker is dan voor mannen.
Dit artikel afdrukken