In 2016 zou Mars 600 van hun automaten op scholen naar het niveau 'zilver' brengen. Het bedrijf bleef steken op 220. Omdat Mars heeft aangegeven binnen korte tijd alsnog te kunnen voldoen aan de gemaakte afspraken, is de samenwerking niet meteen beëindigd. "Als er een partij op grote schaal verschil kan maken in verbetering van de schoolkantines, is het Mars wel", legt Karin Hendrikse van JOGG me uit. Als de automaten in kwartaal 2 wel aan het doel voldoen, mag Mars weer toetreden. Dan moet Mars ook meteen ambitieuzere afspraken voor het komende jaar maken. Niet 600, maar 900 automaten moeten gezonder worden, aldus Hendrikse. In totaal bouwden Mars, Coca-Cola, FrieslandCampina en cateraars in 2016 1500 automaten om naar gezondere versies.

Negatieve reacties van scholen heeft Scoolcompany niet gehad, laat Bos weten. Hij bedient 30 scholen en breidt dit jaar verder uit
'Jaag kinderen niet naar de ongezonde buren'
Volgens JOGG heeft Scoolcompany tijdens de monitoring onvoldoende blijk van commitment laten zien. Daarom is het bedrijf van het Akkoord uitgesloten. Dat is opmerkelijk. Scoolcompany is een concept voor schoolcatering dat leerlingen juist wil stimuleren tot het maken van gezonde keuzen. Scoolcompany betreurt het opzeggen van de samenwerking. Uit de monitoring bleek 70% van het aanbod van de kantines wél gezond te zijn. Dat is meer dan de richtlijn (60%) van het Akkoord voorschrijft. Een sfeermakende foto met chocolade zou de grootste boosdoener zijn geweest: het Akkoord zegt dat de aankleding van de kantine moet verleiden tot een betere keuze. Scoolcompany vindt dat je verleidingen niet moet ontkennen, omdat kinderen net zomin als hun ouders monniken zijn.

Volgens René Bos van Scoolcompany moeten scholen niet proberen om de verleiding van lekkere producten te ontkennen. Zo jaag je, vertelt Bos me, "leerlingen naar de ongezonde buren of bellen ze Thuisbezorgd." Bos kijkt als een sociaal-psycholoog met gezond verstand: “Wil je jongeren stimuleren tot een bewuste leefstijl, dan moet je integraal samenwerken. Dat betekent niet alleen het aanbod aanpassen. Wij willen dat jongeren uit zichzelf gezonder gaan kopen”, zegt Bos. Hij is zelfs van mening dat de jongeren zelf moet kunnen meepraten over het Akkoord.

Volgens Hendrikse is twee keer een steekproef uitgevoerd op locaties van Scoolcompany. Hendrikse: "uit beide bleek dat zij niet voldeden aan de richtlijnen rondom de uitstraling en het aanbod, zoals omschreven in het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen. De uitstraling van een kantine heeft met meer te maken dan alleen een foto met daarop chocolade. Het gaat ook om het zichtbaar uitstallen van de betere keuze in plaats van uitzonderingsproducten. Juist door de betere keuze zichtbaar te maken en aantrekkelijk uit te stallen help je leerlingen te verleiden tot een gezondere keuze."

Scoolcompany blijft geloven in zijn "totaalconcept" en daagt het Voedingscentrum uit om met harde cijfers te komen die het tegendeel beweren. Negatieve reacties van scholen heeft Scoolcompany niet gehad, laat Bos weten. Hij bedient 30 scholen en breidt dit jaar verder uit.

“Wij zijn misschien wel een paar stappen verder”, zegt Bos. Een goed gesprek over de normen lijkt zinvol.

- - -


Aanvulling (24 februari, 11:50 uur) In een nagekomen reactie verklaart Gerda Feunekes, directeur van het Voedingscentrum :
Het Voedingscentrum heeft in 2016 in opdracht van VWS een monitor uitgevoerd in hoeverre partijen aangesloten bij het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen voldoen aan de Richtlijnen Gezondere Kantines. In het voor- en najaar van 2016 zijn steekproeven gedaan op verschillende ScoolCompanylocaties.

De richtlijnen zijn tot stand gekomen op basis van consultatie van experts uit wetenschap en praktijk en omvatten verschillende onderdelen. Er moet bijvoorbeeld altijd een gezondere keuze gemaakt kunnen worden in de aangeboden productgroepen (denk aan belegde broodjes en dranken). Dit was bij de locaties van ScoolCompany niet het geval. Daarnaast is de presentatie van het assortiment op de balie en in de automaten belangrijk. De betere keuzes moeten opvallen en voor het grijpen liggen. Ook dit bleek niet het geval. Vitrines vooraan op de balie waren vooral gevuld met snacks. Snoep en chips waren in grote hoeveelheden aanwezig.

Jongeren geven zelf aan dat ze graag geholpen worden bij het maken van een gezondere keuze. De Richtlijnen Gezondere Kantines faciliteren dit. De bezochte locaties voldeden hieraan niet. ScoolCompany heeft advies ontvangen hoe dit met kleine stappen wel gerealiseerd zou kunnen worden.
Dit artikel afdrukken