In 2015 spraken 195 landen in Parijs af de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden, en liefst aanmerkelijk minder, namelijk tot 1,5 graad Celsius. Omdat op dat moment niet duidelijk was hoe dat zat met die anderhalve graad, werd het VN-klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) aan het werk gezet. In recordtijd produceerde het IPCC het nu gepubliceerde rapport.

De boodschap is hard. "Om de 1,5 graad te halen, zijn er zo ongeveer wonderen nodig, noteert het IPCC. Zo moet de werelduitstoot van broeikasgassen in 2030 al 45 procent lager zijn dan nu, en mag er rond 2050 zelfs helemaal geen netto uitstoot meer zijn. Daartoe moet, het IPCC noemt een paar dwarsstraten, een oppervlak zo groot als India worden volgeplant met biobrandstofgewassen en bos, moeten nagenoeg alle kolencentrales ter wereld dicht, en is er jaarlijks een goede 800 miljard euro nodig aan investeringen in duurzame energie," schrijft Maarten Keulemans in De Volkskrant.

De Belgische financiële krant De Tijd benoemt het totaal aan kosten dat de wereldeconomie jaarlijks moet maken om de grootschalige 'wereldwonderen' die nodig zijn, te realiseren. In zijn mailing schrijft de krant: "Als we de opwarming van het klimaat willen beperken tot anderhalve graad, zijn jaarlijks 2.400 miljard dollar investeringen nodig." In het artikel staat het als volgt: "De onderzoekers zeggen voorts dat 1.600 miljard tot 3.800 miljard dollar aan investeringen nodig zijn om energie milieuvriendelijker te maken. Ter vergelijking: voor het jaar 2016 worden de wereldwijde energie-investeringen op 1.700 miljard dollar geschat."

Volgens het IPCC is het technisch mogelijk om de opwarming af te remmen. Kernenergie, CO2-afvang, opslag en hergebruik, waterstof en biomassa bieden een scala aan opties om tot vergaande emissie-reducties te komen in alle sectoren. Dat impliceert "een grote opschaling van de investeringen in die opties," aldus het FD.
Dit artikel afdrukken