De Zuid-Koreaanse stad Incheon dringt door tot het wereldnieuws. In Incheon vindt de afsluitende discussie van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) plaats over "het meest cruciale en controversiële rapport over klimaatverandering van de afgelopen jaren," schrijft de BBC. Het gaat om de finale versie van de Summary for Policy Makers, een 15-pagina's omvattend beleidsstuk gedestilleerd uit een berg aan onderliggend wetenschappelijk onderzoek. Ieder woord zal op een goudschaaltje worden gewogen, om zeker te zijn dat alle afgevaardigden het eens zijn over de tekst.

'Recordtijd'
Waar gaat het om? Vooraanstaande wetenschappers en overheden bespreken op deze conferentie of het haalbaar is de temperatuurstijging te beperken tot minder dan 2 graden Celsius. In het klimaatakkoord van Parijs sprak de wereld af de temperatuurstijging te beperken tot minder dan 2 graden. De Verenigde Naties vroeg vervolgens het IPCC een helder, wetenschappelijk verantwoord overzicht op te stellen van de oorzaken, impact en oplossingen voor de stijgende temperaturen. In krap 3 jaar, een recordtijd, werkten 86 auteurs uit 39 landen een rapport uit dat beschrijft wat er nodig is om op 1,5 graad Celsius temperatuurstijging uit te komen en wat dat gaat kosten. Ze namen daarvoor zo'n 6.000 referenties door en verwerkten meer dan 40.000 commentaren.

De verwachting is dat het nieuwe IPCC-rapport, om beneden de 1,5 graad te blijven "urgent en dramatisch ingrijpen door overheden en individuele aardbewoners" zal vereisen. In de woorden van dr. Heleen de Coninck, een van de coördinatoren van het rapport: "De besluiten die wij nu nemen over of we de temperatuur 1,5 of 2 graden of meer laten stijgen, zullen de wereld enorm veranderen. Zelfs als we het onder de 1,5 graad houden zullen onze levens er met de verwachte bevolkingsgroei en economische groei anders uit gaan zien. Ons leven zal hoe dan ook nooit meer hetzelfde zijn, maar we kunnen wel beïnvloeden met welke toekomst we eindigen." Naar verwachting zal het rapport een flinke schep bovenop de al bestaande wereldwijde klimaatmaatregelen doen. Denk aan sterkere CO2-reductie, een snelle omschakeling naar hernieuwbare energie en mogelijk het inzetten van technologieën als het uit de atmosfeer halen van broeikasgassen, al is dit laatste nog controversieel.

Al 1 graad opgewarmd
Sinds het begin van de industrialisatie (1850) is de aarde al aantoonbaar 1 graad warmer geworden. Het IPCC-rapport zou bewijzen dat de temperatuurstijging rond 2040 de 1,5 gradengrens gaat doorbreken. Wordt het meer, dan dreigen veel laaggelegen gebieden en steden, vooral in de armste landen, onder water te verdwijnen. Nederland ligt overigens ook in de gevarenzone, met 30% van ons oppervlak dat onder de zeespiegel ligt en 60% dat kwetsbaar is voor overstromingen. Een halve graad verschil maakt voor ons land wel degelijk veel uit. Ook lijkt met een halve graad meer het 'kantelpunt' van afsmelten van de grote ijskappen bereikt te worden.
Daar staat tegenover dat wat de ondertekenaars van Parijs nu bij elkaar aan CO2-reductie beloofd hebben, veel te weinig is om zelfs maar onder de 2 graden opwarming te blijven.

Volgens sommige wetenschappers is het dan ook gewoon te laat. "Als je serieus kijkt naar de haalbaarheid," zegt professor Arthur Petersen, een voormalig lid van het IPCC, "zal het heel moeilijk zijn de 1,5 graad te halen. Wetenschappers kunnen dromen dat dit haalbaar is, maar het is een hersenschim."

Tijdsdruk
De finale versie van de Summary for Policy Makers moet op 8 oktober officieel naar buiten komen. En wat nu als er toch geen overeenstemming bereikt wordt? Dan wordt dit IPCC-rapport niet aangenomen maar uitgesteld, waarschijnlijk tot na de komende grote klimaattop, COP24, die eind dit jaar in Katowice (Polen) wordt gehouden. Daar staat een stappenplan op de agenda voor de uitvoering van het Parijse klimaatakkoord.

Voelt u nattigheid, of juist extreme droogte?
Dit artikel afdrukken