Het is een 'historische mijlpaal'. Uit nieuwe berekeningen, gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Nature, zou blijken dat als alle landen zich houden aan hun klimaatbeloftes, de opwarming van de aarde écht beperkt kan blijven tot 2 graden Celsius. Daarmee lijkt er eindelijk schot te komen in de strijd tegen die opwarming, die in talloze alarmerende rapporten als onafwendbaar op ons af blijft komen. Lijkt, want de kritische grens lag toch op 1,5 graad?
In 2015 sloten de Verenigde Naties het klimaatakkoord van Parijs. Daarin legden landen zich vast op het beperken van de opwarming tot "ruim onder 2°C, en liefst tot 1,5°C." Maar in de jaren erna bleven de toezeggingen en, belangrijker nog, harde afspraken uit het zicht. Vóór de klimaattop van Glasgow, afgelopen herfst, koersten we nog af op een opwarming van 2,6 graden in 2100. Maar ná Glasgow "scherpten diverse landen hun klimaatplannen aan en kwamen ook landen die tot dusver geen harde beloftes wilden doen met klimaattoezeggingen," schrijft Maarten Keulemans in de Volkskrant.

Die afspraken zijn doorgerekend in de nieuwe studie.

"Onze publicatie is goed nieuws, maar tegelijk slecht nieuws”, zegt eerste auteur Malte Meinshausen van de universiteit van Melbourne. Lichtpuntje is dat de 2 graden in zicht komen. Tegelijkertijd is dat uiterst droevig, want over het beperken van de opwarming tot 1,5 graad, heeft niemand het meer. Daarvoor schieten de huidige klimaatplannen ver te kort. Maar ook om onder de 2 graden te blijven, is het absoluut noodzakelijk dat alle landen zich ook echt aan hun klimaatdoelen houden. En dat is bepaald geen gelopen en zelfs eerder een onwaarschijnlijke koers.

Binnen het akkoord van Parijs is afgesproken dat landen iedere vijf jaar doelen opstellen voor het verminderen van broeikasgasuitstoot, de zogeheten nationally determined contributions (NDC’s). Helaas bleek in de aanloop naar Glasgow dat sommige landen hun NDC's uit 2015 niet hadden aangescherpt, of afgezwakt, of helemaal geen nieuwe opgesteld. Op basis van de huidige NDC's komt de opwarming uit op circa 2,5 graden Celsius. Maar rekenend met de nieuwe toezeggingen ná Glasgow (onder meer om ontbossing te stoppen en de uitstoot van methaan te verminderen) komt de opwarming uit nét onder de 2-gradengrens, aldus Meinshausen. Al blijft de kans dat de temperatuur tóch boven de 2 graden uit zal komen, nog altijd 45%.

Die anderhalve graad waar het in Parijs mee begon, is echt alleen nog maar haalbaar, volgens het klimaatpanel van de Verenigde Naties IPCC, als de uitstoot van broeikasgassen al vanaf volgend jaar drastisch afneemt. Daar gelooft niemand meer in. Met 2 graden opwarming valt ook goed te leven, toch?