Dierenartsenvereniging Caring Vets noemt de huidige vangmethode onacceptabel en dient een klacht in tegen de overheid omdat deze nalaat een beschikbaar alternatief – de rechtop vangmethode - verplicht te stellen.

Bij zo’n 25 miljoen dieren per jaar is sprake van ‘vangletsel’: bloedingen, botbreuken, heupontwrichtingen
Honderden miljoenen kuikens en kippen lijden door huidige vangmethoden
In Nederland worden jaarlijks 600 miljoen slachtkuikens en legkippen geslacht. De meeste dieren worden voor de slacht gevangen met de Ondersteboven vangmethode. Deze methode, waarbij dieren bij bosjes aan één poot worden vastgehouden, leidt tot pijn en stress. Zo’n 25 miljoen dieren per jaar lopen daarnaast ‘vangletsel’ op: bloedingen, botbreuken, heupontwrichtingen.

Onnodig lijden is overtreding
Het lijden van slachtpluimvee door stress en door vangletsel is onnodig. Het is grotendeels te voorkomen door de veel diervriendelijker Rechtop-vangmethode toe te passen. Het berokkenen van onnodig lijden is verboden op basis van de vervoerswetgeving en de Wet dieren.

‘Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.’
- Artikel 2.1 Dierenmishandeling -


Klacht tegen ministerie LNV
Caring Vets vindt dat de iets lagere kosten van deze dieronvriendelijke vangmethode verder geen enkel doel dient. Met alles wat we inmiddels weten over de pijnperceptie van dieren, is het misdadig dat de overheid deze wijze van vangen nog steeds toestaat. Economisch belang kan onmogelijk worden gezien als redelijk doel, als je dit afweegt tegen de belangen van de dieren. We hebben het over miljoenen dieren per jaar die verwondingen en botbreuken oplopen met als gevolg pijn en stress. Dat is onacceptabel omdat het al jaren anders kan.

Dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals heeft de Rechtop Vangmethode in Nederland geïntroduceerd en traint vangploegen in de methode.

Boerenorganisatie Caring Farmers: “Rechtop vangen is beter en niet veel duurder. We zijn dit daarom verplicht aan de kippen. In de biodynamische en biologische sector wordt dit al de norm. We vragen de overheid én supermarkt om de rechtop methode verplicht te stellen en helpen ondertussen onze eigen boeren op dit vlak.

Voor de consument geeft Caring Farmers nog graag deze boodschap mee: de legkippen van Demeter, Kipster, Rondeel en die van Ekoplaza en Geluksvogel worden al rechtop gevangen.

Caring Vets publiceert vandaag het statement ‘Stop onacceptabele vangmethoden van pluimvee’ en dient een officiële klacht in tegen het ministerie van LNV om handhaving af te dwingen.

Deze video toont de huidige dieronvriendelijke ondersteboven vangstmethode:

Dit artikel afdrukken