‘Blau de himel, grien it gers’ ('de blauwe hemel, het groene gras) heet de nieuwe documentaire van Fryslân DOK. De documentaire gaat over een ‘huilend’ landschap waar weidevogels en natuur onder druk staan. En er wordt teruggekeken. Naar hoe het cultuurlandschap met veel gras in de loop van de eeuwen is ontstaan. Hoe mens en landschap een geheel vormen. Met een hoofdrol voor boeren. Uit de klei getrokken boeren, vechtend met en tegen het water en bezig om continue de opbrengst uit dit land te verhogen. Om ‘foarut te buorkjen’ (om vooruit te boeren).

Van landschapspijn naar genieten met een goed gevoel. Melk kan wel wat glans gebruiken. Laten we met elkaar de zuivel een duwtje geven
De documentaire is onderdeel van een lange reeks artikelen en discussies over ‘landschapspijn’ in de Leeuwarder Courant, maar ook in landelijke bladen, Vrij Nederland en vorige week zelfs bij Pauw op tv. Het is onderdeel van een steeds groter wordende kritiek op de Nederlandse zuivel en melkveehouderij. Waarbij de sector steeds maar weer problemen niet genoeg oplost als het gaat om mestbeleid, weidegang, biodiversiteit en cultuurlandschap. Ondanks een deel van de boeren die wel werken aan natuur en ondanks een goede bijdrage aan de Nederlandse economie is de sector hard bezig haar glans in de maatschappij te verliezen. Tijd voor verandering.

De Ieren hebben hun melk al kleur gegeven, voor meer glans. Met hun Origin Green campagne (toepasselijke naam) zetten ze de waarde van gras centraal bij een duurzame zuivel. Het levert hen een goede reputatie met meer afzet in diverse internationale markten. Zelfs afzet van ‘gezondere melk’ (door veel gras heeft de melk hoge gehalten aan aminozuren) is een feit en wordt op redelijke schaal bij een supermarktketen in Ierland afgezet. Dit proces zal zich doorzetten met meer vragen uit de markt. Het is ook wat we in Nederland nodig hebben van zuivel en overheid, kiezen voor een duurzame en natuurinclusieve melkveehouderij.

Inmiddels hoeven we als individuele burgers, boeren en ondernemers niet te wachten en kunnen we in actie komen. Zelf heb ik de laatste jaren bottom up zuivel ontwikkeld die wel rekening houdt met weidevogels, duurzaamheid en een mooi cultuurlandschap. Omdat ik vond dat dit nodig was en is. Inmiddels wordt melk van het Boerengilde verwerkt in het zuivelmerk Weide Weelde en ben ik begonnen met het nieuwe Friese kaasmerk De Fryske. Door kaas te kopen en te verkopen dragen onze klanten - consumenten, winkeliers, restaurants en binnenkort ook bedrijven en instellingen - al bij aan een mooier Friesland. Van praten naar doen. Concreet. Van landschapspijn naar genieten met een goed gevoel. Hoe meer er bottom up gebeurt, hoe meer het de zuivel en marktpartijen zal inspireren tot stappen. Melk kan wel wat glans gebruiken. Laten we met elkaar de zuivel een duwtje geven.

Op 13 mei aanstaande is Catharinus Wierda één van de sprekers tijdens het slotdebat van It's the Food, my Friend in de Rode Hoed in Amsterdam. Hij vertelt daar zowel over de zuivelprojecten van Solidaridad in ontwikkelingslanden als over dit Friese project. Ook laat hij proeven van De Fryske-kaas.
Dit artikel afdrukken