De brief is gericht aan de regeringsleiders die eind deze maand de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijwonen, waar klimaatverandering een belangrijk thema is. Daarnaast lijken de tijdschriften hun doelgroep te zien in de deelnemers aan de grote conferentie over biodiversiteit in Kunming, China eind oktober, en de onderhandelaars op de klimaattop begin november in Glasgow (COP26). Deelnemende tijdschriften zijn onder meer The Lancet, British Medical Journal, het Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde en the National Medical Journal of India.

Wachten totdat de corona-pandemie is opgelost kan niet meer, schrijven de hoofdredacteuren. In de afgelopen 20 jaar is het aantal 65-plussers dat stierf door hitte met 50% gestegen, aldus de NOS. Ook huidkanker, tropische infecties, allergieën en nierproblemen nemen toe, vooral onder armen, kinderen, ouderen en etnische minderheden.

Volgens Marcel Olde Rikkert, hoofdredacteur van het Nederland Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) worden klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vanuit het oogpunt van de volksgezondheid niet voor niets in één adem genoemd. In gesprek met de NRC zegt hij: "Allereerst gaat het om de zorg voor voldoende goed drinkwater en goede voeding. Ooit leken monoculturen daarvoor de oplossing. Maar dat bleek niet zo te zijn. Klimaatopwarming draagt nu al bij aan verminderde voedselproductie. Het vergroten van de biodiversiteit leidt tot sterkere ecosystemen, waardoor de kans groter wordt dat er voldoende voeding en voldoende veilig drinkwater beschikbaar is."

Daar komt nog bij dat de afname aan biodiversiteit een grotere verspreiding van bepaalde diersoorten kan betekenen, die we niet willen. "We kunnen wel prachtige vaccins of pillen tegen malaria produceren, maar wat betekenen die als aan de andere kant de verspreiding van de muggen gemakkelijker wordt?” De tijd dat pleisters plakken en een vaccin ontwikkelen afdoende was is volgens de hoofdredacteuren voorbij.
Dit artikel afdrukken