Uiteindelijk bleek het de geboorte van de stikstofhandel. Handel in vaak gebakken lucht met papieren koeien en kippen om de economische groei toch maar door te laten gaan.

Dat dit trucje snel navolging zou krijgen, bleek al snel uit signalen die uit het veld kwamen.

In opdracht van de overheid struinden opkopers het platteland af naar stikstofruimte voor snelwegen, luchthavens of industrie. Er werd zelfs een speciale ambtenaar ingehuurd die de vergunning voor Schiphol moest regelen.

Dat diezelfde overheid een ereschuld had in te lossen aan de PAS-melders die te goeder trouw gehandeld hadden en nu met dwangsommen geconfronteerd worden kwam nu nog even niet uit. Nou ja, die ene PAS-melder in Flevoland die ook nog eens zwaar gefraudeerd had met de werkelijke uitstootgegevens in hun aanvraag, die moest natuurlijk wel snel gelegaliseerd worden anders kunnen we straks niet massaal met het vliegtuig naar Madeira of Londen voor onze broodnodige ontspanning.

Er is één persoon in Nederland die nu kan laten zien dat ze daadwerkelijk minister voor natuur en stikstof is.
Dat de waarheid moest wijken om de vergunningen erdoor de duwen werd voor lief genomen. De directie van Schiphol verzekerde de protesterende boeren er nog van dat er geen boerderijen opgekocht zouden worden. Provincie Flevoland legde alvast contact met de Schiphol Group om tegen de kartelregels in de opkoop af te stemmen en de prijs te drukken. De afspraak van het ministerie van IenW om de provincies vooraf te informeren als ze aan het opkopen waren voor snelwegen bleek boterzacht. Dat daarmee een enorme bom gelegd werd onder het vertrouwen in de lopende gebiedsprocessen was de prijs die het Rijk bereid was te betalen voor nog meer vliegen en nog bredere snelwegen.

En blijkbaar is er niemand die het kan stoppen. Een aangenomen motie in de Tweede kamer, zwaar protesterende burgemeesters of provinciebesturen die weigeren om nog langer mee te werken, alles en iedereen werd aan de kant geschoven. Alle politiek-bestuurlijke checks en balances die wij in ons bestuurlijk systeem ingebouwd hebben falen als een machtig ministerie iets geregeld wil hebben. Ondertussen een samenleving achterlatend waar het vertrouwen tot een dieptepunt gedaald is en overheden tegenover elkaar komen te staan.

Er is één persoon in Nederland die nu kan laten zien dat ze daadwerkelijk minister voor natuur en stikstof is. Die de ernst van de situatie op waarde kan schatten dat als we nu met stiktofhandel Schiphol, Lelystad Airport en een snelweg dwars door Amelisweerd vergunnen er een rode lijn overschreden wordt. Dit is het moment om te laten zien dat we het in Nederland op een eerlijke manier oplossen waarbij de belofte die gedaan is om PAS-melders prioriteit te geven nagekomen wordt. Dus minister van der Wal, aan u de belangrijke en eervolle taak om de stikstofhandel per direct stop te zetten en de 12 boerderijen die opgekocht zijn door de Schiphol Group morgen nog voor de PAS-melders te bestemmen. Dan kunt u met een rechte rug blijven zeggen: ‘we doen het eerlijk en we doen het voor de natuur’.

Hermen Vreugdenhil was statenlid voor de ChristenUnie in Noord-Brabant, hij pleit al jaren voor gelijke behandeling van boeren, industrie, mobiliteit en energie in het stikstofdossier
Dit artikel afdrukken