"De minister voor Natuur en Stikstof heeft Luchthaven Schiphol vandaag een natuurvergunning verleend. Schiphol krijgt een vergunning voor 440.000 vluchten tot maximaal 500.000 vluchten. Schiphol vroeg de vergunning aan op 1 oktober 2020 en de aanvraag is sindsdien enkele malen aangevuld. Dit is een belangrijk moment, omdat we met het verkrijgen van de vergunning weer voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Het laat ook zien dat Schiphol voldoet aan alle eisen die de wet natuurbescherming stelt."
Voor het publiek doen we net alsof wetenschap en een compensatie door opgekochte rechten de drukte op Schiphol toch kan legitimeren.
Dat schrijft Schiphol vandaag met blijdschap. De NOS laat weten dat de vergunning nogal verrast. Die is namelijk controversieel verklaard. Toch verleent minister Van der Wal de vergunning.

Minister Van der Wal zegt zich bewust te zijn van de gevoeligheid in de Tweede Kamer, maar verleent de vergunning toch omdat zou gaan om een "individuele vergunningsaanvraag" die voldoet aan de wettelijke criteria en procedures. Zo'n aanvraag, redeneert ze, "staat los van politieke afwegingen of politieke besluitvorming". Verder zegt ze "dat Schiphol voldoet aan wet- en regelgeving." Dat deed de nationale luchthaven tot op heden niet.

Opvallend: de luchthaven hoeft krachtens de verleende vergunning niet eens zijn aantal vluchten in te krimpen. Minister Harbers stuurde aan op krimp tot 440.000 vluchten. Dat werd in juni een maximum van 452.500.

Boerenactiegroep Agractie reageert uiterst teleurgesteld. Terwijl de zogeheten PAS-melders en interimmers onder boeren die al 4.5 jaar zonder vergunning in onzekerheid zitten wordt Schiphol nog net even voor de verkiezingen gelegaliseerd. Dat gebeurt bovendien met de uitstootrechten van opgekochte boerenbedrijven die stikstof produceerden in de vorm van NH3 (ammoniak) uitstoten terwijl Schiphol stikstof uitstoot in de vorm van NOx. Wetenschappelijk gezien kunnen ze elkaar niet compenseren.

Slinks en ondemocratisch
Met de gekochte rechten hadden ook zogenoemde PAS-melders onder boeren gelegaliseerd kunnen worden. Dat zou zelfs logischer zijn geweest omdat het ammoniak-uitstoot met een reductie van ammoniak elders zou hebben gecompenseerd. Voor Schiphol hadden industriële bedrijven gesloten moeten worden of de luchthaven had kunnen krimpen.

Opeens doen natuurdoelen en Kritische Depositiewaarden die Nederland volgens de Rijksoverheid nog verder moet aanscherpen, er niet meer toe. De legalisering is een slinkse want ondemocratische politieke keuze om Schiphol geen illegaal bedrijf te laten blijven. Voor boeren maakt het kabinet een andere keuze. Schiphol moet blijven, zij moeten weg. Voor het publiek doen we net alsof wetenschap en een compensatie door opgekochte rechten de drukte op Schiphol toch kan legitimeren.