In een lange brief van 6 kantjes bood de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant zijn excuses aan aan de overige provincies. In verband met benodigde stikstofruimte voor de ontwikkeling van het logistiek park Moerdijk, heeft de provincie in alle stilte veehouderijen in andere provincies gekocht om er zeker van te zijn dat het bouwproject door kon gaan. Het gaat om in totaal zes veehouderijbedrijven, waarvan er vier buiten Brabant liggen. Andere provincies reageerden boos. Ze vinden het oncollegiaal dat een provincie de ruimte van een collega-provincie blijkt te hebben binnengehaald. Ook in de Tweede Kamer werden vragen gesteld aan de minister, die het mogelijk maakte om boerenstikstof (NH3) uit te wisselen tussen industriële en vervoersstikstof (NOx) zodat dergelijke transacties mogelijk worden, maar dan op zijn minst aan regels gebonden moeten worden. Gebeurt dat niet dan ontstaat een catch as catch can.

In de brief legt de Commissaris met zoveel woorden uit geen keuze te hebben gehad omdat zijn provincie prioriteit gaf aan de ontwikkeling van het logistieke park. Onder het mom van 'eerst de stikstofruimte binnenhalen en daarna eerlijk delen als die toch niet nodig blijkt' veegt de provincie zijn straatje schoon.

De andere provincies hebben de excuses aanvaard en gaan samen verder om te beslissen hoe ze met het ingewikkelde stikstofdossier om kunnen gaan. Gisteren trok het Landbouw Collectief de stekker uit het overleg met de regering in Den Haag. De regering meent inmiddels een oplossing te hebben, maar of die op draagvlak kan rekenen, lijkt nog verre van zeker in de broos blijkende verhoudingen.
UPDATE: 16:00

Voordat de regeling extern salderen in werking treedt, zullen de 12 provincies in Nederland met de betrokken sectoren, waaronder de veehouderij, in overleg treden. Dat verklaarde het overkoepelende interprovinciale orgaan IPO vandaag.

De 12 gedeputeerden van de Nederlandse provincies hebben de ontstane situatie besproken en geconstateerd dat de Brabantse handelswijze geen goedkeuring verdient.
De provinciebestuurders verklaren gezamenlijk op te zullen trekken en te willen voorkomen dat partijen her en der in Nederland stikstofruimte kunnen opkopen voor initiatieven die niet het gezamenlijk belang van de 12 provincies dienen.
Boerderij - Brabant diep door het stof voor opkoop veehouderijen
  • Deel
Druk af