De brief:

Uwe Excellentie,

De 18.000 ambachtelijke slagers in Frankrijk maken zich sinds een aantal maanden zorgen over de gevolgen van de veganistische hype in de media. Hoewel we de voedselkeuzes van een ieder in ons land respecteren, zijn we diep geschokt dat een deel van de bevolking zijn levenswijze, om niet te zeggen zijn ideologie, aan de veel grotere meerderheid wil opdringen. Dat mag rustig autoritair gedrag heten; de aanpak is propagandistisch en gebaseerd op desinformatie ('fake news') en intimidatie.

Desinformatie heeft tegenwicht nodig. Dat bieden wij dagelijks door Fransen de waarheid te vertellen. We zijn al maanden het slachtoffer van intimidatie met geweldplegingen die we maar normaal lijken te moeten vinden.

Geweld dat zich zowel in het openbaar als in het geniep afspeelt.

Organisaties en activisten - mogelijk moeten we hen anders noemen - roepen op tot geweld tegen slagerij-winkels. Na een oproep door een activistische organisatie werden verschillende ambachtelijke slagerijen besmeurd met nepbloed.

U weet ook dat een militante activiste die zei lid te zijn van de veganistische beweging zich op Facebook verheugd toonde over de moord op een collega bij een terroristische aanval in het Zuid-Franse Trèbes. De rechtbank achtte haar schuldig aan verheerlijking van terrorisme. U moet er rekening mee houden dat het geval niet op zichzelf staat omdat sociale media dergelijke taal vaker laten zien.

Nog wat recenter zijn vier winkels (een slagerij, een viswinkel, een restaurant en een rotisserie) in de Hauts-de-France getracteerd op graffiti en stenen door de etalageramen. Naast fysieke en economische schade, lijden winkeliers enorm onder de morele druk. Ook hier gaat het niet om op zichzelf staande gevallen. Tot slot, wat vindt u van de uitspraken van de activist die op de radio het ingooien van ramen een "burgerdaad" noemt?

Mijnheer de minister, gelet op deze escalaties, wat zal de volgende stap zijn?

Hoe valt het te tolereren dat een deel van de bevolking voortdurend wordt gestigmatiseerd omdat ze tot een bepaalde beroepsgroep behoren?
De aanslagen op slagerijen en de hele sector zijn regelrechte daden van terrorisme. Een handvol mensen en organisaties probeert terreur te zaaien met slechts één doel voor ogen: het laten verdwijnen van een belangrijk deel van de Franse cultuur, die zoveel te danken heeft aan de know how van zijn ambachtelijke slagers, veehouders, visverkopers, kaasmakers en anderen.

Wij willen ver weg blijven van de haat en het dictaat van fanaten. Laat ons met rust en laat Fransen eten wat ze willen!

Wij rekenen op u en op de steun van de hele regering, zodat er zo snel mogelijk een einde komt aan fysiek, verbaal en moreel geweld tegen eerlijke professionals zoals wij.

Met de meeste hoogachting,

Jean-François GUIHARD,
voorzitter van de Franse Slagers-, Vleeswaren en Traiteursorganisatie (CFBCT)


De actievoerders gaan ook steeds driester te werk, schrijft het Vlaamse Vilt. Het blijft niet bij roepen of schelden. Gevels van winkels worden beklad, uitstalramen worden aan diggelen geslagen. “Sommige groeperingen willen duidelijk een sfeer van terreur in het leven roepen om klanten af te schrikken”, zegt Jean-François Guihard, de voorzitter van de Franse beroepsvereniging van slagers. “Onze zaak werd in 2016 al eens met nepbloed besmeurd”, zegt een slager uit het centrum van Lille.

Ook angst onder Belgische slagers
In België loopt het allemaal zo geen vaart. “Nog niet, maar dat komt wel”, zegt Ivan Claeys, oorzitter van de Belgische Koninklijke Bond van Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs. “Met dank aan de laksheid van de FOD Economische Zaken, die 180.000 euro uittrekt voor een campagne die de vleessector heel wat schade berokkent door allerlei associaties met ongezonde producten de wereld in te sturen. Verscheidene van onze leden hebben hun uitstalramen al beklad gezien met hondenpoep of uitwerpselen in de brievenbus gestopt gekregen. Tot dusver werden nog geen uitstalramen stukgeslagen, maar als het zo verder gaat, blijft het niet lang meer uit.” In België daalt de vleesconsumptie en zijn geregeld brede publiekscampagnes tegen overmatige vleesconsumptie te horen.

L214: tegen geweld
De New York Times citeert Sébastien Arsac van de bekende Franse actiegroep L214 die tal van Bekende Fransen inzette ter promotie van een niet-carnivore samenleving. Volgens hem zijn dierenrechtenactivisten over het algemeen juist tegen geweld en bezielde mensen die posters, flyers en video's maken.
Dit artikel afdrukken