De BBC ging bij Huon en zijn vrouw op bezoek en maakte een filmpje van de karakteristieke boer die al 70 jaar op dezelfde manier zijn land bewerkt. Dat betekent dat hij geen gebruik maakt van moderne technologieën. Hij heeft zelfs geen tractor, maar bewerkt het land met ossenkracht. Met zijn ossen ploegt hij het land, de pootaardappelen gaan één voor één de grond in en de koeien melkt hij met de hand. Kunstmest? Welnee, de mest van zijn eigen dieren voldoet uitstekend.

Huon realiseert zich dat hij wel een beetje "buiten de normen" valt maar ziet geen noodzaak om zijn werkwijze aan te passen. Het is goed leven zo, zegt hij. Hij verkoopt zijn boter, varkens- en kalfsvlees rechtstreeks vanaf de boerderij. Geïnteresseerd?

Gratis weggeven van je bedrijf is een originele oplossing voor een al langer bestaand probleem: het ontbreken van een bedrijfsopvolger. Ook in agrarisch Nederland een veel voorkomend probleem, schrijft Cor Pierik vandaag in een blog op BoerenBusiness. Volgens het CBS heeft 60% van de boerderijen waar het bedrijfshoofd 55 jaar of ouder is, geen bedrijfsopvolger. De komende 10 jaar zullen 15.000 boerenbedrijven een besluit moeten nemen over hoe ze verder gaan. Pierik noemt 5 alternatieven. Misschien meldt zich alsnog een kind dat verkoop van de boerderij zonde vindt en in wil stappen. Of de boer werkt een ondernemer van buiten het gezin als opvolger in. Verkoop en stoppen, of verkoop en levensvatbaar overdragen zijn ook mogelijkheden, net als langzaam afbouwen als 'hobby'-boer. De optie van Huon komt in dit rijtje (nog) niet voor.


Op de BBC-website vind je een recenter filmpje ondertiteld in het Engels

Gratis krijgen, schept natuurlijk wel een plicht. Je kunt het niet een maandje proberen en dan weer weglopen. Gratis is dan ook niet voor niets. Huon vraagt je een leven als het zijne. Toch zit er iets in. Ot & Sien boeren zijn weer hip.
Dit artikel afdrukken