Dat maakte Hogan deze week duidelijk tijdens een bijeenkomst van Copa-Cogeca, de Europese koepel van nationale landbouworganisaties en coöperaties.

Als boerenorganisaties in de lidstaten geen draagvlak weten te mobiliseren voor een voldoende ruim budget, zou hij in de kou staan en verwacht hij te weinig voor boeren te kunnen doen. Boerderij noteert zijn woorden als volgt: "ik kan niet voor een stevig budget vechten als ik daar niet de steun voor krijg van boeren en boerenorganisaties. Copa-Cogeca is een van de meest formidabele Europa-brede organisaties, met invloed in elke lidstaat en in Brussel. Maar ik ben bezorgd dat uw geluid niet luid of aanwezig genoeg is in welk debat dan ook. De volle ondersteuning van Copa-Cogeca en alle boeren die de organisatie vertegenwoordigt, is nodig om de vereiste politieke steun op te bouwen. Ik doe een beroep op u om uw inspanningen te vergroten, en vertrouw er op dat ik alles in mijn macht zal doen om de zaak te bepleiten op de hoogste politieke niveaus.”

Soortgelijke woorden sprak Hogan over beleid ter bescherming van de positie van de boer in de keten van toeleveranciers, via boeren, handel, verwerkers en retail tot consument. Zonder duidelijke steun van Europarlementariërs, ministers en boeren zouden de voorstellen van de Agricultural Markets Task Force (AMTF) het niet halen. De Nederlandse oud-minister Cees Veerman leidde de AMTF en kwam met voorstellen om de boer een krachtiger onderhandelingspositie te geven in de keten door hem te beschermen tegen zogenoemde oneerlijke handelspraktijken, zoals het afdwingen van prijzen onder de kostprijs bij een te ruim aanbod.

Hogan voorziet sterke krachten tegen vernieuwing. Daarom roept hij boeren op hun stem te laten horen.

Dalende trend
Hogan is afkomstig uit Ierland, het land van vlees en melk. Hij lijkt zich vooral grote zorgen te maken over de vleessector in relatie tot de door hem gesignaleerde problemen. Omdat organisaties als de WHO en dierenwelzijnsorganisaties aanzetten tot een lagere vleesconsumptie, wordt de positie van boeren er niet beter op, zei hij.Wat er echt aan de hand is? De wereldmarkt voor dierlijke producten wordt onaantrekkelijk voor Europese boeren omdat aanmerkelijk goedkoper aanbod vanuit Noord- en Zuid-Amerika in ruime hoeveelheden op de markt komt. Dat zorgt in Europa voor overproductie die door iemand betaald zal moeten worden of verdwijnen. Vooral West-Europese boeren kandideren voor verdwijning, terwijl de opschalende en goedkoper werkende Oost-Europese hen op de interne markt zullen verdringen. Hogan wil die overgang rustiger laten verlopen en heeft daar geld voor nodig. Hij kampt echter met een smaller wordend budget omdat Groot-Brittannië de EU verlaat en het vluchtelingenprobleem steeds meer budget vergt. Dat slaat een deuk in het EU-landbouwbudget, dat van oudsher by far het grootste deel van het Europese budget uit heeft gemaakt; de omvang van het budget binnen de begroting daalt al jaren maar zal door de geschetste ontwikkelingen nog sneller dalen. De Europese potten krimpen; daar heeft de grootste het hardst van te lijden.


Dit artikel afdrukken