Lobbyisten voor en tegen het middel bestrijden elkaar in Brussel om het hardst en beïnvloeden de media. De Europese Commissie zette aanvankelijk in op een verlenging van 10 jaar. Omdat Frankrijk en Duitsland daar niet mee zullen instemmen, zal de toelating voor een kortere termijn moeten gelden. Het Milieucomité binnen het Europese parlement stelde afgelopen week een uitfasering van het middel binnen drie jaar voor. Het Europese Parlement stelde gisteren een tijdelijke verlenging met 5 jaar voor.

Het comité van deskundigen kon het vanmorgen niet eens worden over de duur van de verlengingstermijn. De Commissie had op dinsdagmiddag al aangekondigd dat zij slechts voor een kortere periode van vijf tot zeven jaar zou opteren. Er bleek echter geen vereiste meerderheid te vinden voor 7, 5 of zelfs 3 jaar. Frankrijk en Duitsland, de meest bepalende landen in de stemming, zijn voorstander van 3 jaar, volgens een Europese bron. De Commissie heeft nota genomen van de standpunten van de verschillende nationale delegaties en zal "nadenken" alvorens "binnenkort" een nieuwe vergaderdatum vast te stellen. Vermoedelijk zal dat binnen twee weken zijn. Dit is inmiddels het zoveelste uitstel van besluit in het ingewikkelde dossier. Als er geen breed gedragen besluit in overleg met de EU-lidstaten kan worden genomen, moet de Commissie een besluit opleggen. Dat scenario wil de EC vermijden.

Golf van protest
De indeling van glyfosaat in de categorie 'mogelijk kankerverwekkend' door het Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek IARC van de WHO in maart 2015, leidde tot een golf van protest tegen het toelating van het middel. Fabrikanten en landbouworganisaties vertrouwen op een tegengestelde beoordeling van de EFSA, het Europese agentschap voor de voedselveiligheid. De EFSA concludeerde in november 2015 dat glyfosaat ongevaarlijk is. Inmiddels zijn twee elkaar fel bestrijdende kampen ontstaan die elkaar beschuldigen en belangenconflicten tussen wetenschap, autoriteiten en Monsanto onthullen. Daarmee blijven ze de controverses aanwakkeren.
Temidden van die strijd worstelen de EU lidstaten met elkaar over verlenging.

Royale toepassing
Wetenschapsjournalist Maarten Keulemans zette vanmorgen in de Volkskrant uiteen hoe het zo mis heeft kunnen gaan: geen matiging in het gebruik van de stof zodat die wijdverspreid in het milieu is geraakt.

Inmiddels, constateert ook Keulemans, zijn er alleen nog maar verliezers en weet niemand meer wat nu eigenlijk de inzet van de glyfosaatstrijd had moeten zijn. Het middel had ooit de potentie om vervelender herbiciden niet te hoeven gebruiken, maar lijkt vooral te zijn misbruikt in zijn royale toepassing overal op de aardbol.

UPDATE, 27 oktober, 12:31 uur: : op 9 november wordt door de 28 lidstaten gestemd over het jongste verlengingsvoorstel van de Europese Commissie: 5 jaar.
Dit artikel afdrukken