De stemming van de Europese lidstaten over de verlenging van de toelating van glyfosaat eindigde in een impasse. Of, in de woorden van Trouw: "de EU-landen verzetten zich niet tegen het langer toestaan van de omstreden onkruidverdelger glyfosaat." Doordat er geen gekwantificeerde meerderheid voor - of tegen - stemde, komt de toelating er naar verwachting. Het voorstel komt immers van de Europese Commissie vandaan, en die neemt uiteindelijk het besluit.
Vanmiddag stemde het zogeheten Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCOPAFF) over het voorstel van de Europese Commissie om de toelating van onkruidverdelger glyfosaat met 10 jaar te verlengen.

Voor een definitief besluit is een 'gekwalificeerde meerderheid' nodig van 55% van de lidstaten en 65% van de Europese bevolking. Dat komt overeen met 15 lidstaten. Nederland onthield zich van stemming, zoals minister Piet Adema eerder deze week al liet weten. Hevige druk vanuit de Tweede Kamer kon daar geen verandering in brengen.

De stemmen staakten bij 8 voorstanders en 3 mogelijke voorstanders (niet van alle landen is duidelijk wat hun standpunt is, schrijft Nieuwe Oogst), 3 tegenstanders (Kroatië, Luxemburg, Oostenrijk), 3 onthoudingen (Nederland, België, Duitsland) en 7 weifelaars, waaronder de grote landen Frankrijk en Duitsland. Zonder een ja of nee die twee grote landen zijn besluiten lastig vanwege de 65%-eis.

In de eerste helft van november stemmen de lidstaten opnieuw. Is er dan opnieuw geen afgetekende meerderheid, dan neemt de Europese Commissie het besluit. Aangezien het voorstel tot verlenging van de Commissie afkomstig is, betekent dat verlenging. Mocht het besluit door de lidstaten aan de Commissie worden gelaten, dan zal die uiterlijk op 14 december besluiten omdat de huidige toelating op 15 december verloopt.

Glyfosaat, het meest gebruikte onkruidbestrijdingsmiddel ter wereld, is omstreden. Bayer heeft in de VS de nodige zaken lopen die zijn aangespannen door mensen die het bedrijf als veroorzaker van kanker zien. In de aanloop naar de beslissing over de toelating, voerde de EFSA een uitgebreid onderzoek uit, om tot de conclusie te komen dat het middel veilig is. In Nederland is onrust ontstaan omdat er ook onderzoekers die wijzen op het feit dat er ook aanwijzingen zijn dat het middel weg degelijk kankerverwekkend kan zijn en mogelijk ook de ziekte van Parkinson veroorzaakt.

De Europese Commissie ziet daar, op grond van het advies van de EFSA, geen sluitend bewijs voor. Wordt de toelating straks verlengd, dan wil dat nog niet zeggen dat glyfosaat ook in Nederland zal worden toegestaan. Lidstaten mogen zelf bepalen waar en hoe ze het middel willen toelaten.

Glyfosaat is niet zonder enig voorbehoud effectloos op milieu en gezondheid te noemen, maar ook niet onveilig. Er is geen preciezer onderbouwd oordeel over te vellen zodat de vraag 'is het middel veilig?' wetenschappelijk onbeslisbaar is. Een besluit over toelating zal dan ook politiek moeten worden genomen. De leden van de EU zijn daar nog niet aan toe. De landen die zich ook in tweede instantie van stem onthouden laten die politieke verantwoordelijkheid aan andere landen. In de media en op Foodlog deed Peter Leendertse van milieubureau CLM een constructief voorstel om met de politieke impasse om te gaan: ga experimenteren met andere middelen en faseer glyfosaat uit. Met zo'n voorstel blijf je niet steken in een ja/nee besluit, al zal dat wel gebeuren. Dat zal bovendien leiden tot veel schade in onderlinge verhoudingen van voor- en tegenstanders zei hoogleraar Pieter Spanoghe, een verklaard voorstander van glyfosaat.