Volgens de Europese Voedselautoriteit EFSA zijn er verschillende dingen die we niet helemaal zeker weten over de onkruidverdelger glyfosaat, maar hoeven we ons geen ernstige zorgen te maken over de gezondheid van mensen, dieren en het milieu.

De EFSA heeft samen met Europese landen alle beschikbare wetenschappelijke kennis over glyfosaat bekeken. De experts van de organisatie hebben 2.400 studies (180.000 pagina's) over de effecten op mens, dier en milieu bestudeerd. Tientallen deskundigen uit verschillende landen hebben aan het onderzoek meegewerkt.

De milieuactiegroep Pesticide Action Network (PAN) toonde zich direct ernstig bezorgd over het advies van de EFSA. Volgens PAN worden de mogelijke risico's van glyfosaat en het ontbreken van gegevens veronachtzaamd. De groep heeft meteen een website geopend om te protesteren tegen de verlenging van de toelating van glyfosaat.

De Europese Commissie moet eind dit jaar samen met de lidstaten beslissen of de toelating van glyfosaat wordt verlengd.

Volgens de EFSA is er nog onduidelijkheid over vervuilingen die kunnen ontstaan tijdens de productie van glyfosaat. Ook zijn er nog niet genoeg gegevens over mogelijke effecten op de mens door de consumptie van producten met sporen van glyfosaat. Maar volgens de EFSA zijn er geen aanwijzingen dat de normen voor voedselveiligheid worden overschreden. Daarom zou het publiek zich daar geen grote zorgen over hoeven te maken.

Er zijn ook onvoldoende gegevens over de effecten op waterplanten door blootstelling aan glyfosaat via drift, druppeltjes die door de lucht worden verplaatst. Bovendien hebben we niet genoeg informatie over de giftige effecten van andere stoffen die aan glyfosaat worden toegevoegd aan het uiteindelijke product.

Er zijn geen eenduidige aanwijzingen dat glyfosaat een negatief effect heeft op het zenuwstelsel, maar er zijn wel wetenschappelijke publicaties die daarop wijzen.

De EFSA concludeert dat het lastig is om de effecten van glyfosaat op biodiversiteit te beoordelen, omdat die afhangen van een veelheid aan factoren. De experts zeggen dat er geen eenduidige manier is om een definitief oordeel te vellen.


In een persbericht verzamelde PAN reacties tegen het oordeel van de EFSA-experts:

Nickie van der Wulp, directeur Parkinson Vereniging: “Dit advies is ziekmakend. Efsa neemt hiermee bewust het risico dat mensen die blootgesteld worden aan glyfosaat de ziekte van Parkinson krijgen”.

Anke Bakker, campaigner van Foodwatch: "Deze troebele conclusie is voor iedereen onbegrijpelijk nieuws. Met gif moet je geen risico's nemen. We doen een beroep op onze minister: stem voor de volksgezondheid en het milieu en zet een streep door dit giftige middel!"

Geert Gommers, expert pesticiden van Velt: “Uit het EFSA-advies blijkt niet dat glyfosaat onschadelijk is. Er zijn voldoende alternatieven voor alle huidige gebruikers, dus waar wacht de overheid nog op?”

Margriet Mantingh, voorzitter van PAN-NL: “Ondanks dat de EFSA bij 12 van de 23 voorgestelde toepassingen een hoog ́langetermijnrisico voor zoogdieren ́ (wij mensen zijn ook zoogdieren) en `risico’s voor de biodiversiteit ́ identificeerde en ondanks het recent ontdekte `Pestgate ́ schandaal, waarin duidelijk werd dat pesticiden producenten studies over neurotoxiciteit achterhielden, heeft de EFSA de poort geopend om Glyfosaat weer opnieuw toe te laten. Indicaties van kanker, neurotoxiciteit, impact op het microbioom, bodemgezondheid, bijen en ecosystemen, en alle potentiële schade die wordt gemeld na blootstelling aan glyfosaat worden opzij geschoven. Dit is onbegrijpelijk. Nederland toon je verantwoordelijkheid voor de gezondheid van burgers en natuur en stem tegen een hernieuwde toelating!"
  • Deel
Druk af