Het Belgische Prijzenobservatorium komt ieder kwartaal met de inflatiecijfers van de Belgische economie. Voor het tweede kwartaal 2014 meldt het dat de recente dalingen van de graanprijzen wel doorwerken in lagere prijzen voor spaghetti, bloem en cornflakes, maar niet voor brood. Het Prijzenobservatorium spreekt zelfs van een 'opvallende prijsdaling': tussen december 2012 en juni 2014 daalde de prijs van broodtarwe met 27,1%.

Brood bleef even duur, wafels werden zelfs duurder
Spaghetti werd in het tweede kwartaal 14,1% goedkoper, bloem 10,2% en cornflakes 5,4%. Maar brood bleef op hetzelfde niveau als vorig jaar, terwijl Luikse wafels zelfs ruim 7% duurder werden.

Consumentenprijzen gestabiliseerd op hoog niveau
Brood en broodproducten maken bijna een kwart uit van de 'korf van bewerkte voedingsmiddelen', die het Prijzenobservatorium per kwartaal bekijkt. De inflatie op die bewerkte voedingsmiddelen is het afgelopen kwartaal toegenomen: “De afzetprijzen [consumentenprijzen in het NL, red] van de voedingsindustrie lijken zich de laatste maanden gestabiliseerd te hebben op een hoog niveau. De consumptieprijzen voor bewerkte voeding kwamen in het tweede kwartaal gemiddeld 2,8 procent hoger uit dan in de overeenstemmende periode in 2013. Voor het eerst sinds begin 2013 is er sprake van een versnelling van het inflatieritme”, citeert Vilt.

Prijsdaling voor niet-bewerkte voeding
Dat is in tegenstelling tot de 'niet-bewerkte voeding', daar was juist sprake van een 'negatieve inflatie' van min 1,8 procent. Vorig jaar was er sprake van hoge prijzen voor groente en fruit door tegenvallende oogsten. Dit jaar zijn de opbrengsten goed en zijn de prijzen aanmerkelijk lager voor de consumenten.

Het volledige kwartaalrapport, inclusief vergelijkingen met de buurlanden waaronder Nederland, is hier te bekijken.
Dit artikel afdrukken