Met behulp van life-cycle assessment (LCA) en analyse van de uitkomsten van reeds bekende belangrijke onderzoeken, berekenden de onderzoekers de klimaatkosten van een aantal producten.

Voor de belangrijkste vleestypen (rund, kip, varken, schaap) kwamen ze uit op een gemiddelde klimaatschade van €2,41/kg. In dat gemiddelde werkt de hoge klimaatprijs van rund- en schapenvlees sterk door. Conventionele kip blijkt significant beter voor het milieu dan biologische. Biologisch varken is gunstiger voor het klimaat dan conventioneel. Biologische melk levert ook een significante winst ten opzichte van conventionele. Voor biologische plantaardige producten zijn de klimaatkosten het laagst met €0,02/kg, de helft van conventionele teelt.

De oorzaken van de klimaatschade tussen biologisch en conventioneel vlees verschillen. Bij conventioneel vlees wordt de berekende uitstoot in CO2-equivalenten voornamelijk veroorzaakt door de productie van mest en, specifiek bij koeien en schapen, door het opboeren van methaan. Ook de graanproductie voor het voer draagt bij aan de negatieve effecten, vooral als daar ook ontbossing mee gemoeid is. Biologisch graasvee eet vooral gras. Door hun tragere groeit levert biologisch minder vlees op zodat de klimaatkosten per kilo uiteindelijk vergelijkbaar zijn.

De onderzoekers pleiten voor het doorvoeren van de hoge klimaatkosten in consumentenprijzen om zo de transitie naar een duurzamer voedingspatroon te stimuleren. Dit zou neerkomen op een prijsverhoging van conventioneel vlees met 40% duurder en biologisch vlees 25%. Ook de prijs van melk zou met 20 tot 33% stijgen, terwijl plantaardige voeding even duur zou blijven.

Kilo's en voedingswaarde
The Guardian brengt de verschillen die de Duitse onderzoekers tussen de kilo's dierlijk en plantaardig product berekenden overzichtelijk in kaart met een gemakkelijk leesbare grafiek.
Bij de berekening van klimaatkosten in kilo's moet echter worden aangetekend dat de voedingswaarden per kilo tussen vlees en planten niet gelijk zijn. Wanneer voedingswaarde mee wordt genomen in de berekening kunnen de sommen weer uiteenlopen. In de voedingsleer is dan ook een nieuwe tak ontstaan die zich bezighoudt met het berekenen van de milieuimpact van duurzame voeding vanuit gezondheidsperspectief. De Duitse onderzoekers keken naar de milieu-impact van de teelten van vlees en planten, maar (nog) niet naar het effect van de gewenste gezonde voeding op teelt en klimaat.
Dit artikel afdrukken