China is de grootste producent én consument van varkensvlees ter wereld. Maar de varkenshouderij is notoir inefficiënt, schrijft de BBC. Het land telt 40 miljoen varkenshouders en nog altijd afhankelijk van de import van varkensvlees uit het buitenland. De overheid besloot in 2014 tot modernisering van de sector. Om ziekten te voorkomen, moeten er minder varkenshouders en moderne bedrijven komen. Dat leverde een aantal jaren krapte op de markt op die met name in 2016 de oververhitte Europese varkenssector uit de brand hielp. Die situatie zal ook nog wel even duren. Rabobank verwacht zelfs dat het Zuiden van China altijd varkens zal blijven importeren omdat het land zich via de zee makkelijker van vlees kan bedienen dan over land, gezien de enorme afstanden in China.

Tequ Group
Hoeveel ruimte er ook voor Europa's varkens blijft op de wereldmarkt, de Chinezen werken hard aan de verbetering van de drie nadrukkelijk met elkaar samenhangende factoren diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Online retailer Alibaba mengt zich in die uitdaging.

De internetdiensten-poot van de Chinese online retailer Alibaba, Ali Cloud, is een samenwerkingsverband aangegaan met de Tequ Group, een Chinees agrofood conglomeraat dat jaarlijks 10 miljoen varkens produceert. Ter vergelijking: de Nederlandse varkenshouderij telt 12,4 miljoen varkensplaatsen, verdeeld over fokdieren, jonge dieren en vleesvarkens; in Nederland worden jaarlijks ruim 15 miljoen varkens geslacht. Die zijn voornamelijk bestemd voor de export. Ruim 30% van de export gaat naar landen buiten de EU, waaronder landen in Azië zoals China, Japan en Singapore.

Alibaba zet zijn geavanceerde technologieën op het gebied van gezichts- en stemherkenning, machine learning en artificial intelligence in om het grootschalig houden van varkens te verbeteren. "Als je 10 miljoen varkens hebt, kunnen mensen het niet alleen af", zegt een topman van Tequ op Quartz. "Alleen al alle varkens tellen is onmogelijk gezien de aantallen die iedere dag geboren worden." Met de AI-varkenstechnologie zou een zeug jaarlijks 3 extra biggen moeten kunnen produceren en zou de biggensterfte met 3% afnemen, schrijft de BBC.

Visuele herkenning op basis van een getatoeëerd nummer
Hoe gaat het in zijn werk? Nieuwgeboren varkens krijgen een kenmerk (tatouage met een nummer op een flank), waarmee de gezichtsherkenningstechnologie ze kan identificeren. Zoals je mobiele telefoon alles bijhoudt wat je doet en waar je bent, houdt het slimme varkenssysteem precies bij wat dat ene varken doet: hoeveel het speelt, wat en wanneer het eet en hoe het met zijn gezondheid gaat. Het stemherkenningssysteem hoort of een big gilt als zijn moeder op hem dreigt te rollen of dat een varken hoest (een 'early warning' voor dreigende ziekteuitbraken). De database registreert welke biggen van welke moeder zijn en welke varkens de beste fokresultaten opleveren. Varkens die minder productief zijn, gaan eerder naar de slacht.

De Ali Cloud-technologie kan straks zowel de boer als de consument alles vertellen over het varken dat ze eten. Dat betekent nogal wat, vanuit voedselveiligheidsoogpunt en consumentenbescherming. Want de consument kan dan echt het hele verhaal te weten komen van waar zijn of haar speklapje vandaan komt, hoe het gevoerd werd, hoe gezond het is, welke medicijnen het gekregen heeft of het wel genoeg heeft gespeeld en natuurlijk ook wanneer het geslacht en verwerkt is. "Dit kan de toekomst zijn van massa-landbouw en het is helemaal niet gek dat een economie met de vraag waar China zich voor gesteld ziet hier de koploper in is", schrijft Forbes. Eén ding durf ik u wel te vertellen: in Nederland wordt al jaren gepraat over de toepassing van dit soort digitale technieken, maar het is er nog niet van gekomen. Net als winkelen, wordt ook het moderne varkens houden vermoedelijk in China uitgevonden.
Dit artikel afdrukken