Volgens de juristen maakt een rechtszaak een goede kans en is het wachten eigenlijk op de eerste belangengroep die een rechtszaak aanspant, op nationaal of Europees niveau. Onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is Nederland namelijk verplicht bepaalde diersoorten en hun leefgebieden te beschermen en mogelijke bedreigingen te beperken.

Impact
De laatste jaren is meer bekend geworden over de impact van katten op de natuur en biodiversiteit. Alleen al in Australië gaat het om 1 miljoen vogels per dag. Maar katten vangen - en eten - ook vleermuizen, reptielen, vissen, amfibieën, vlinders en motten. In Nederland vallen naar schatting 140 miljoen dieren per jaar ten prooi aan de 2 à 3 miljoen huis- en tienduizenden (ver)wilde(rde) katten.

Om de 'blinde vlek' in de handhaving te ondervangen, zou de overheid een voorlichtingscampagne moeten starten. Trouwborst: "In het licht van wat we nu weten, valt het uitlaten van katten onder het opzettelijk doden van andere dieren en dat is dus verboden volgens het Nederlands en Europees recht. En daar gaan we in de toekomst op handhaven. Of zoiets.” Daarna moeten de handhavingsinspanningen omhoog, want dan is de regel helder: "Huisdieren horen niet los te lopen buiten ja. Dus als je deze regels gaat toepassen is elke kat die buiten los loopt fout.”

Weerstand
De juristen voorzien dat hun voorstel politiek op weerstand gaat stuiten. Want zowel onder politici als kiezers zijn mensen die katten hebben. Maar net als bij roken bijvoorbeeld moet er gewoon doorgepakt worden. "Het verbieden van roken in publieke ruimten had ook allerlei voeten in de aarde. Er zijn heel veel gewoontes die in het verleden heel sterk waren en toch zijn veranderd vanwege de schadelijke invloed.”

Het AD plaatste een poll: wat vinden katteneigenaren eigenlijk? De bijna 60.000 stemmers zijn verdeeld: vóór binnenblijven is 52%, tegen 48%.

Trouwborst geeft een laatste overweging mee: voor de kat is het eigenlijk ook beter binnen te blijven. "Want heel veel katten die buiten lopen komen onder een auto of verdwijnen en komen niet meer thuis. [..] Natuurlijk zullen alle katten die nu gewend zijn om buiten te lopen, het vervelend vinden om binnen te blijven. Maar je zou na moeten denken over hoe dit praktisch het beste geregeld kan worden. Het zal niet vanzelf gaan.”
Dit artikel afdrukken